Pozitivan primjer: Viktor Lenac ostvario dobit od 36,5 milijuna kuna u 2017. godini

Photo: Wikimedia

RIJEKA – Godina 2017. je bila odlična poslovna godina za Brodogradilište Viktor Lenac. Ostvaren je ukupni poslovni prihod u iznosu od 514,5 milijuna kuna, uz operativnu dobit nakon amortizacije od 53,9 milijuna kuna.

U odnosu na financijski usporedivu 2015. godinu, unatoč povećanju cijene sata podugovarača u prosjeku od gotovo 25%, ukupni su troškovi u relativnom odnosu na ostvareni prihod smanjeni za gotovo 2%, zahvaljujući boljem upravljanju proizvodnim procesom. Neto dobit u visini 36,5 milijuna kuna, uz neto profitnu maržu od 7,1% govori da je operativna učinkovitost proizvodnog sustava podignuta na višu razinu, prvenstveno u smislu boljeg upravljanja troškovima, piše SEEbiz.

– U 2017. smo radili puno, a rezultat pokazuje da smo radili i malo pametnije. Iskoristili smo prilike koje nam je tržište ponudilo, odradili poslove bolje kontrolirajući troškove i s tog stajališta ne mogu biti nezadovoljan. Međutim, ono gdje mislim da imamo još prostora za napredak jest organizacija proizvodnih aktivnosti, učinkovitost proizvodnog procesa i radna disciplina. U ta tri elementa još nismo na razini na kojoj smatram da moramo biti i kao izravnu posljedicu toga imamo relativno nisku produktivnost radnika. Te nedostatke moramo što prije otkloniti, kako bismo s manje postizali više, – rekao je Aljoša Pavelin, predsjednik Uprave brodogradilišta Viktor Lenac.

Poslovanje u 2017. godini generiralo je značajno povećanje novčanih sredstava iz poslovnih aktivnosti, koje je omogućilo uredno podmirenje svih obveza Društva iz poslovanja, obveza po dugoročnim i kratkoročnim kreditima, kao i financiranje ulaganja u dugotrajnu imovinu. Kapitalna ulaganja u ukupnom iznosu od 36,8 milijuna HRK usmjerena su u nabavu robotske UHPW tehnologije za obradu brodskih površina vodom, nabavu nove mehanizacije horizontalnog transporta i specijalnih uređaja, a nastavljeni su i projekti obnove postojeće mehanizacije i dokova. Edukacija zaposlenih intenzivirana je na svim razinama, s naglaskom na vještine rukovođenja, upravljanje troškovima i razvoj međuljudskih odnosa.

Photo: Pixabay

Projekti s Američkom ratnom mornaricom se nastavljaju: u brodogradilištu je trenutno USNS Trenton na redovitom godišnjem remontu, a koncem ožujka stiže i USNS Carson City. U smislu prihoda, to su više-manje standardni projekti. Odgoda početka primjene IMO Konvencije o upravljanju balastnim vodama (Ballast Water Management Convention) smanjila je pritisak na brodare, pa se do konca godine predviđaju tri- četiri projekta ugradnje BWTS rješenja. Novi moment su upiti brodara o projektima ugradnje “scrubbera” zbog nove IMO direktive o smanjenju emisije sumpornih spojeva (SOx) u ispušnim plinovima brodskih motora, koja stupa na snagu 2020. Lenac već ima iskustva u projektima ugradnje scrubbera pa je za očekivati da bi se u ovoj godini mogla ugovoriti i dva ili tri takva projekta.

– Čeka nas jedna vrlo intenzivna godina, u smislu žestoke borbe za svaki posao. Konkurencija se dodatno zaoštrila, a brodarsko tržište i dalje oscilira u ne baš pozitivnoj fazi. No, tržište nudi određene prilike i mi smo značajno intenzivirali prodajne aktivnosti kako bismo ih iskoristili. Podizanjem produktivnosti proizvodnje pokušavamo dodatno skratiti rokove projekata i tako povećati postojeći kapacitet. Paralelno s tim pokušavamo se probiti i u neka non-core poslovna područja pa vjerujem da ćemo i 2018. godinu, unatoč svim izazovima, uspješno privesti kraju. To u mom rječniku znači – pozitivan neto rezultat, – zaključio je Aljoša Pavelin.