VLADA: Lučka kapetanija Rijeka je pod ingerencijom Ministarstva mora

Foto: Boris Kačan

RIJEKA – Vlada je na sjednici usvojila Odluku o davanju ovlaštenja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za korištenje i održavanje pomorskog dobra na kojem se nalazi zgrada Lučke kapetanije Rijeka, priopćilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrikture. 

Podsjetimo, zgrada se nalazi na području luke otvorene za javni promet Rijeka i upisana je kao pomorsko dobro. Usvajanjem današnje Odluke 02uređuje se pravni status njezina korištenja i održavanja, a čime se stječu uvjeti za uređenje i opremanje objekta EU sredstvima.

Također, određuje se da je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture dužno koristiti i održavati pomorsko dobro, zemljište i zgradu radi obavljanja poslova sigurnosti plovidbe, pri čemu se stečena ovlaštenja, ne mogu prenositi na drugog, priopćilo je Ministarstvo.

R.I.