LUKA PLOČE U PLUSU: Promet narastao za 18% u odnosu na godinu prije

Photo: Morski.hr

PLOČE – Promet preko Luke Ploče u prošloj godini iznosio je 3,19 milijuna tona robe što je više za 18,1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Luka Ploče zabilježila je lani neto dobit u visini 518,49 tisuća kuna, kao rezultat priznavanja odgođene porezne imovine koja će teretiti bruto dobit u budućim godinama, piše SEEbiz.

U 2017. godini poslovni prihodi iznose 230,42 milijuna kuna, što je 35% više u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od prodaje iznose 228,33 milijuna kuna i bilježe povećanje od 37,45% u odnosu na prethodnu godinu. To povećanje rezultat je povećanja prometa roba i povećanja prihoda od prodaje roba.

Photo: Morski.hr

Poslovni rashodi iznose 224,20 milijuna kuna, što je više za 30,07% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najveći porast bilježe troškovi sirovina i materijala i troškovi osoblja zbog pripajanja Luka Ploče Održavanje d.o.o. Luci Ploče d.d.

Dugotrajna imovina bilježi povećanje od 39,4 posto u 2017. godini u odnosu na 2016. jer je povećana stavka u investicije postrojenja i opreme terminala rasutih tereta.

SEEbiz