Vlada ispravlja nepravdu? Koncesionaru produžuju koncesiju zbog nezakonitih bova

Photo: Google map

ZAGREB/ROGOZNICA – Vlada se složila s Odlukom Županijske skupštine Šibensko-kninske županije o produženju roka trajanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – sidrište u uvali Sičenica, Općina Rogoznica.

Pojasnimo, zbog nezakonito postavljenih bova nasuprot sidrištu, Ovlaštenik koncesije, društvo Laguna trade d.o.o. iz Rogoznice, tijekom posljednje tri godine, nije moglo ostvarivati prava temeljem dodijeljene koncesije. Društvu je time prouzročena znatna materijalna šteta, te je isto podnijelo zahtjev za produženjem koncesije za produženo koncesijsko razdoblje od tri godine.

Uzevši u obzir navedene okolnosti, kao i činjenicu da je Ovlaštenik koncesije za vrijeme njezina trajanja uredno plaćao koncesijsku naknadu, Šibensko-kninska županija je kao davatelj koncesije, istu produžila za tri godine, do 03. kolovoza 2030. godine, pojašnjavaju iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

D.G.