Vlada: U Sućurju se smanjuje obuhvat lučkog područja za javni promet

Photo: Boris Kačan

ZAGREB/SPLIT/SUĆURAJ – Vlada se složila s izmjenom Odluke Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije u kojoj se smanjuje obuhvat lučkog područja luke otvorene za javni promet Sućuraj na otoku Hvaru.

Izmjena obuhvata lučkog područja uključuje izuzimanje manjeg dijela postojećeg lučkog područja luke otvorene za javni promet Sućuraj u korist lučkog područja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma, koja se planira dati u koncesiju, a u sve skladu s Prostornim planom uređenja Općine Sućuraj.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture podsjeća kako se općinskim prostornim planom na lučkom području luke Sućuraj predviđa dogradnja vanjskog trajektnog veza. Izgradnja veza omogućit će sezonski prihvat novog većeg trajekta te brži i veći obuhvat prijevoza ljudi i vozila na relaciji kopno-otok Hvar. Zaključuju i da donošenje ove Odluke neće utjecati na Državni proračun Republike Hrvatske.

I.B.