Kreće izgradnja komunalnih vezova u luci Carovo vrijednih 7,3 milijuna kuna

Kraljevica / Photo: Boris Kačan

KRALJEVICA – U Gradskoj vijećnici Grada Kraljevice ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković i ravnateljica ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena Dijana Mihaljević potpisali su Sporazum, a zamjenica župana Marina Medarić i ravnateljica ŽLU Mihaljević Ugovor o sufinanciranju izgradnje komunalnih vezova u luci Carovo, Kraljevica.

Gradonačelnik Grada Kraljevice Dalibor Čandrlić istaknuo je kako je projekt izgradnje komunalnih vezova u luci Carovo, strateški projekt Grada Kraljevice koji će se realizirati u slijedećem razdoblju. “U neposrednoj blizini luke Carovo je i kaštel Frankopan koji dio projekta Putovi Frankopana. Realizacijom tih projekata krajem 2019. godine cijela slika zapadnog dijela Kraljevice bit će potpuno nova i drugačija,” rekao je gradonačelnik Čandrlić, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Ravnateljica ŽLU Dijana Mihaljević izrazila je zadovoljstvo što  se projekt realizira u lučkom bazenu Carovo, bitnim za Kraljevicu, a trenutno u lošem stanju, te je ocijenila neophodnim uređenje i povećanja broja vezova.

Photo: Županijska lučka uprava Bakar

Mihaljević je pojasnila da se projektom gradi 5 pasarela u gotovo cijeloj uvali Carovo, kojim će biti moguće smjestiti i do 110 vezova sa svake strane.

Pri tom je naglasila kako je projektom prilagođen pristup i osobama smanjene pokretljivosti, te da će u suradnji s Udrugom “Vjetroprsti Šimun” biti moguće privezivanje plovila prilagođenog osobama s invaliditetom. Ravnateljica je istaknula da je sva potrebna projektna dokumentacija pripremljena te je najavila pokretanje postupka javne nabave.

 

Zamjenica Medarić rekla je kako se pokazalo da je decentralizacija upravljanja pomorskim dobrom jedna od najboljih odluka donesena krajem 90-tih. “Povećanje prihoda lučkih uprava i suradnja s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture dovodi do velikih projekata, a upravo luka Cerovo je velik i značajan projekt za građane Kraljevice. Ova investicija će teško biti gospodarski opravdana, ali je značajan projekt za sve stanovnike Kraljevice”, rekla je zamjenica Medarić.

Ukupna vrijednost projekta je 7.300.000,00 kuna. MMPI sufinancira projekt u 2018. godini s iznosom od 3.000.000,00 kuna, Županija je za ovu godinu osigurala sredstva u iznosu od 560.000,00 za izgradnju komunalnih vezova (500.000,00 kn) i izradu izvedbenog projekta luke Carovo (60.000,00kn), a Grad Kraljevica iznos od 250.000,00 kuna. Planira se izgradnja armirano-betonskih pasarela kojima bi se zamijenila izvedena gradnja improviziranih mulića koji će se ukloniti. Planirane pasarele, ukupne dužine 282 m i površine 1.102,10 m2, približno će pratiti liniju danas privezanih plovila u uvali.

 

Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena je županijska lučka uprava koja upravlja s 11 luka otvorenih za javni promet (3 županijskog i 8 lokalnog značaja) u kojima se nalazi ukupno 900 vezova od čega 857 komunalnih i 43 nautička veza, kažu iz Ministarstva mora.
R.I.17