LUČKA UPRAVA ZADAR: Napadi na Gaženicu su neutemeljeni

Foto: Lučka uprava Zadar

ZADAR – Nastavno na, posljednjih dana, učestalo obraćanje javnosti dijela pripadnika političke scene Grada putem medija, ali i poruka elektroničke  pošte upućenih Lučkoj upravi Zadar, Zadarskoj županiji, Ministarstvu  mora, prometa i infrastrukture i drugima, a u svezi postupka davanja  koncesije za upravljanje Centralnom zgradom trajektnog terminala Zadar, Gaženica, u cilju otklanjanja mogućih nedoumica kod dijela javnosti zbog (namjerno) iskrivljenih i polovičnih informacija, Lučka uprava  Zadar ovim obraćanjem želi javnosti prezentirati povijesne činjenice  razvoja ideje Nove luke Gaženica, te stvarni i legalni okvir svoje pozicije u  implementaciji.

Photo: Youtube/Screenshot

O postupku koncesioniranja

Obzirom da je Lučka uprava Zadar, sukladno odredbama  Zakona o  pomorskom dobru i morskim lukama (čl.48.st.3. Zakona), neprofitna  pravna osoba čije je osnivanje, ustrojstvo i djelatnost definirano ZPDML,  to je istim zakonskim tekstom (čl. 50.st.1. točka 5.) određeno da je dužna  osigurati pružanje usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata. Iz potonjeg slijedi, uzimajući u obzir ukupnost obveza Lučke uprave temeljem članka 50. ZPDML,  koji definira njezinu djelatnost, da bi Lučka uprava usluge od općeg interesa pružala u luci samo ako za pružanje istih ne postoji tržišni interes.

Postupak koncesioniranja koji je Lučka uprava Zadar provodila paralelno s građevinskim radovima na izgradnji zgrade terminala, uspješno  je okončan u ovom tjednu, o čemu je javnost bila promptno obaviještena, jednako i kroz cijeli tijek postupka po objavljenoj namjeri u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, ali i na web stranici LU Zadar.

Postupak su sa svoje strane pratili stručnjaci Pomorskog fakulteta u  Rijeci kao stručni konzultanti, Ministarstvo mora putem predsjednika  Stručnog povjerenstva za koncesiju, Ministarstva financija kroz člana  povjerenstva, Zadarske županije i Grada Zadra. Legalni okvir postupka  predstavljaju odredbe Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama,  Zakona o koncesijama (kao krovnog-općeg, ali novijeg propisa), Zakona  o javnoj nabavi i Uredbe o postupku davanja koncesija na pomorskom  dobru. U svim fazama postupka, sukladno zakonskim obvezama obaviješteno je i Državno odvjetništvo, a nakon što (nadamo se uskoro) bude  potpisan Ugovor o koncesiji i primjerak potpisanog ugovora će se dostaviti  odvjetništvu. Prijedlog Ugovora o koncesiji dostupan je svima na  web stranici LUZ jer je bio sastavni dio Dokumentacije za odnosno nadmetanje.

Iz svega naprijed iznesenog slijedi da su sva prozivanja i objede kojima, nažalost, svi skupa posljednjih dana svjedočimo posve neutemeljena, upravljena na pogrešnu adresu i bez razumijevanja kako postupka,  tako i činjenica i zakonodavnog okvira, a to ipak mora prevladati.

Photo: Boris Kačan

Pogledajmo činjenice

Interes javnosti može pobuditi proizvoljno i netočno baratanje brojkama, senzacionalistički javni nastupi i razne akrobacije, ali javni interes  mogu zadovoljiti samo činjenice. Pozivamo stoga, na uvid u Dokumentaciju za nadmetanje koja na web stranici Lučke uprave Zadar stoji od  17. studenoga 2017. godine, kao i  u privitku objave u eojn-u, u postupku  koji je trajao tri mjeseca, jer je po zahtjevu zainteresiranih gospodarskih  subjekata u dva navrata produžen te teško da može opstati objeda o netransparentnosti.

Radi informiranja, unatoč tvrdnjama samoprozvanih informatora, ističemo da su ukupni dosadašnji troškovi Projekta 177 milijuna eura sredstava kredita, a sama Zgrada terminala bruto površine 24.000 m2 košta  oko 24 milijun eura.

Terminalske površine (gatovi) na kojima će koncesionar obavljati djelatnost su samo one namijenjene međunarodnom i cruise prometu, dok  svi gatovi domaćeg trajektnog prometa ostaju u nadležnosti Lučke uprave Zadar, i u smislu lučkih tarifa u dosadašnjem režimu.

Zgradom terminala upravlja koncesionar na način da koristi prostore,  te brine o opskrbi energentima i ukupnom održavanju cijele zgrade, ali  terminalsku naknadu (terminal fee) može zaračunavati samo putnicima  u međunarodnom prometu, unatoč činjenici da 1/3 zgrade čini prostor  za putnike u domaćem prometu, kao i na katu smještene javne službe  (carina, policija, lučka kapetanija i lučka uprava) koji uredski prostori su  u izdvojenom režimu. Koncesionar de facto komercijalne uvjete unutar  zgrade terminala može određivati samo u približno 2/3 prostora zgrade,  dok ga ukupnost održavanja i upravljanja tereti za cijelo.

Lučka uprava Zadar sa svoje strane, transparentno i odgovorno prema  svim dionicima u postupku, osobito cijeneći javni interes i interes javnosti, i u dosadašnjem tijeku implementacije projekta Nove luke rado je i s  neskrivenim ponosom predstavljala svoja dostignuća i u gradnji i u prometnim pokazateljima. Sada pak transparentno predstavlja razvojnu  platformu, a kako proizlazi iz svih natječajnih dokumenata i obvezu  koncesionara da dostignute pokazatelje sustavno razvija i postiže postavljene brojčane-prometne i financijske parametre.

Ilustracija: Lučka uprava Zadar

Nema mjesta strahu

Obzirom na, u prethodnom dijelu izlaganja, postavljenu početnu premisu od 2007. godine i slijed aktivnosti do okončanja ovog postupka koji  svjedoči postavljeni razvojni plan u pravcu promoviranja Zadra kao  značajne destinacije na tržištu kružnih putovanja, osobito razvojni planovi na formiranju Matične luke (home-port) koji svojim multiplikativnim djelovanjem jamči razvoj ne samo pomorskog prometa, cestovnog i  zračnog, turizma i ugostiteljstva,  već i poljoprivrede ovog kraja i niza  drugih uslužnih i pratećih djelatnosti držimo da strahu od nepoznatog  uslijed, nerazumijevanja – nema mjesta.

Prozivale su se i Morske orgulje, pa danas Zadar ima modernu prepoznatljivu turističku atrakciju kao malo koji grad na svijetu.

Robert Škifić, dipl. ing. – 

Ravnatelj Lučke uprave Zadar