Uskoro definiranje iskrcajnih mjesta za ribarske brodove u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Foto: Morski.hr

STON – Dubrovačko-neretvanski župan, Nikola Dobroslavić u Stonu je održao sastanak s načelnicima općina na čijem se području planiraju iskrcajna mjesta za ribarice, nadležnim lučkim upravama, strukovnim predstavnicima ribarstva te predstavnicima nadležnih tijela.

Iskrcajna mjesta iznimno su značajan dio za ribarstvo kao privrednu granu te je na području Županije prijeko potrebno planirati iskrcajna mjesta na operativnim obalama lučkih područja koja su uglavnom na područjima kojim upravljaju županijske lučke uprave. Takva iskrcajna mjesta i dosad su bila predmet korištenja, međutim s obzirom na činjenicu da je u postupku donošenje Odluke Vlade Republike Hrvatske kojim bi se ova mjesta potvrdila odnosno uvela nova, potrebno je u suradnji s gradovima i općinama definirati područja te utvrditi pravila korištenja u svrhu čega je održan ovaj sastanak.

Predstavnici gradova i općina na čijem području se nalaze ili planiraju ova iskrcajna mjesta izložili su problematiku oko istih osobito tijekom ljetnjih mjeseci i turističke sezone, načine korištenja te potrebu donošenja zakonodavnog okvira kojim bi se reguliralo vrijeme, trajanje, način i ostale aktivnosti prilikom iskrcaja.

Zaključeno je da će se potpuna kontrola uspostaviti izradom zakonodavnog okvira prilikom izrade Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, odnosno definiranjem inspekcijskog nadzora nad djelovima lučkih područja namjenjenih iskrcaju ribe, međutim kako će se u narednim tjednima koji prethode turističkoj sezoni, sagledati cjelokupna problematika, u skladu s čime će nadležno Ministarstvo izraditi prijedlog Odluke o iskrcajnim mjestima. Također, nadležna tijela će nastojati utvrditi pravila korištenja te uskladiti ovu važnu djelatnost s turizmom kao najvažnijom djelatnosti ove županije, tijekom nadolazeće turističke sezone, izvijestili su između ostalog iz Dubrovačko-neretvanske županije.

R.I.