SPH upozorava pomorce: Za retroaktivni obračun staža osiguranja naplaćuju se i kamate!

Foto: Pixabay

Sindikat pomoraca Hrvatske ovim putem upozorava na oprez sve hrvatske  pomorce u međunarodnoj plovidbi koji imaju namjeru podnijeti zahtjev za priznanje i obračun prethodno ostvarenog staža osiguranja u međunarodnoj plovidbi.

Naime, s obzirom da pomorcima u međunarodnoj plovidbi ostvareni staž mirovinskog osiguranja u međunarodnoj plovidbi često nije bio evidentiran pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, pomorci su imali mogućnost podnijeti  zahtjeve za priznavanje svojstva osiguranika iz mirovinskog osiguranja za vrijeme zaposlenja u inozemstvu s ciljem prikupljanja potrebnog staža osiguranja za ostvarivanje mirovine.

Navedene zahtjeve za retroaktivno priznavanje staža HZMO je priznavao na osnovi priložene pomorske knjižice, te su za razdoblja ostvarene plovidbe HZMO i Porezna uprava vršili obračun po stopama važećima za godinu u kojoj je postupak pokrenut. Primjerice, ako ste zahtjev za retroaktivno priznavanje staža podnijeli u 2013, obračun bi se vršio prema osnovicama koje su važile 2013.

Photo: Wikimedia

Ipak, posljednjim zakonskim izmjenama HZMO i Porezna uprava vrše obračun prema propisima koji su bili važeći za razdoblje osiguranja na koje se obveza odnosi te pritom zaračunavaju i zateznu kamatu i to od dana kada je obveza nastala (s time da se smatra da je obveza nastala upravo kada je i ostvarena plovidba).

Porezna uprava prilikom retroaktivnog zaduženja pomoraca u međunarodnoj plovidbi s doprinosima za obvezna osiguranja primjenjuje odredbu članka 238. stavka 1. Zakona o doprinosima te se doprinosi obračunavaju prema propisima važećima za razdoblje osiguranja na koje se obveza odnosi, što znači da se za obračunavanje i plaćanje doprinosa za obvezna osiguranja uzimaju osnovice važeće u godinama za koje se priznaje svojstvo osiguranika te pripadajuće zatezne kamate koje dodatno obračunava Porezna uprava.

Stoga, Sindikat pomoraca Hrvatske savjetuje svojim članovima  pomorcima u međunarodnoj plovidbi da se prethodno obrate Sindikatu odnosno da se informiraju prije podnošenja zahtjeva i zatraže pri HZMO-u i Poreznoj upravi informativni izračun iznosa obveznih doprinosa i kamate koje će biti dužni platiti ukoliko podnesu zahtjev za priznavanja prethodno ostvarenog plovidbenog staža, stoji u priopćenju Sindikata.