Spašavanje Omiša – Stijene im neće više padati na kuće i dvorišta

Photo: Youtube/Screenshot/AlJazeeraBalkans/

OMIŠ – Projekt sanacije izrazito opasnih i potencijalno obrušavajućih fragmenata stijenske mase iznad grada Omiša, razvija se još od 2011., a u listopadu 2016. projekt se konačno počeo realizirati. Projekt je vrijedan 35 milijuna kuna, a povećat će sigurnost građana Omiša i preventivno smanjiti mogućnost obrušavanja stijena – rekao je gradonačelnik Omiša Ivo Tomasović.
Projektom sanacije stijena obuhvaćeni su radovi sanacije stijenske mase iznad gusto naseljenog užeg centra grada Omiša. Ugroženo područje se proteže preko gotovo cijelog starog dijela grada Omiša u ukupnoj dužini od oko dva kilometra. Područje sanacije bili su predjeli Smokvice-Točilo, Peovo i Sveti Mihovil-Baučići. Projekt ima posebnu težinu radi činjenice da se realizira iznad naseljenog mjesta i da je jedinstven.
Photo: Pixabay

Nema sličnog projekta u Hrvatskoj ni susjedstvu

Naime, ni u Republici Hrvatskoj, ni u susjednim državama ne postoji niti jedan sličan projekt. Prilikom sanacije, detaljnim uvidom u stanje na samoj omiškoj stijeni, te je nemoguće jednim projektom obuhvatiti sve opasne stijene. Trenutačna sanacija stijena obuhvaća samo najkritičnije mikrolokacije, a kontinuirani nastavak sanacije stijenskog masiva jest projekt na kojemu treba raditi u budućnosti. Iz tog razloga Grad Omiš će intezivno raditi na iznalaženju modela za nastavak financiranja ovog iznimno kompliciranog i opasnog projekta.
I.B. Dugirat.com