MORH raspisao natječaje za prijam 300 vojnika/mornara i 15 doktora medicine

Photo: MORH/T. Brandt

ZAGREB/SPLIT – Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je javni natječaj za ugovorni prijam u djelatnu vojnu službu 300 vojnika/mornara te 15 doktora medicine, kandidata za časnike zdravstvene službe.

Sukladno objavljenom natječaju, 300 kandidata odnosno kandidatkinja za vojnika/mornara prima se u vojničku službu u trajanju od dvije godine s početkom službe 8. svibnja 2018. Na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola, a probni rad traje šest mjeseci. Kandidati odnosno kandidatkinje bit će raspoređeni po rodovima i službama te mjestu službe sukladno potrebama Oružanih snaga Republike Hrvatske. Osim osnovnih uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske propisanih člankom 34. i 35. Zakona o službi u OS RH, kandidati odnosno kandidatkinje moraju ispunjavati i posebne uvjete za prijam vojnika/mornara koji su propisani člankom 36. istog Zakona, a to su najmanje srednjoškolsko obrazovanje, najviše navršenih 30 godina života do kraja 2018. godine te uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili odslužen vojni rok.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja za ugovorni prijam u djelatnu vojnu službu vojnika/mornara podnose se Područnom odsjeku za poslove obrane prema mjestu prebivališta kandidata i kandidatkinje ili Središnjici za upravljanje osobljem, na adresi: Ministarstvo obrane, Središnjica za upravljanje osobljem, Zagreb, Ilica 256b, Tel. 01/3784-812 i 01/3784-813.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Photo: Pixabay

Također, za kandidate za časnike, doktore/doktorice medicine, u djelatnu vojnu službu primaju se kandidati koji imaju završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij – zvanje doktor medicine. Osposobljavanje doktora medicine – kandidata za časnike traje dva mjeseca i započinje u svibnju 2018. godine. Kandidati se nakon završetka časničke izobrazbe primaju u djelatnu vojnu službu, dodjeljuje im se časnički čin natporučnik i raspoređuju se na časničku dužnost u Oružanim snagama RH. Napominjemo kako za prijem doktora medicine u djelatnu vojnu službu nema dobnog ograničenja,  a na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili vojni rok  bit će upućeni na dragovoljno vojno osposobljavanje po posebnom programu.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja za prijam kandidata/kandidatkinja za osposobljavanje doktora medicine za časnike/ce zdravstvene službe dostavljaju se na adresu: Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Stančićeva 6. Tel.: 01/4861-302.