JOŠ JEDNA VJEŽBA HRM-a: Tegljenje protupožarnog zrakoplova Canadair CL-415

Photo: I. Balić Dorić/OSRH

KAŠTELA – Snagama Flotile (raketna topovnjača RTOP-41 „Vukovar“, desantni brod minopolagač DBM-82 „Krka“) i Obalne straže RH (spasilački brod SB-73 „Faust Vrančić“) pripadnici HRM-a uvježbavali su tegljenje protupožarnog zrakoplova tipa Canadair CL-415 HRZ i PZO-a.

Vježbovne aktivnosti provodile su se u cilju izrade standardnog operativnog postupka (SOP) u slučaju kvara/zastoja protupožarnog zrakoplova i njegova prinudnog slijetanja na more. Namjera je izraditi SOP koji bi bio mjerodavan kako za brodove koji će provoditi tegljenje, tako i za manje brodove iz sastava MUP-a ili Lučkih kapetanija koji se u sličnim situacijama mogu priključiti i osiguravati zrakoplov do dolaska brodova za tegljenje, priopćili su iz Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Photo: I. Balić Dorić/OSRH

Uvježbavanje se provodilo u području Kaštelanskog zaljeva, ispred zrakoplovne baze Divulje. Sve pripremne radnje i postupci provedeni su sukladno planiranom, a u svrhu izrade ovog dokumenta koji će biti primjenjiv brodovima svih državnih tijela nadležnih za nadzor i zaštitu prava i interesa RH na moru.

Photo: arhiva MORH

Suradnja HRM-a i HRZ-a po ovom pitanju nastavit će se metodsko-pokaznom vježbom koja će se provesti u svibnju ove godine, kao vid završnih priprema u cilju postizanja spremnosti snaga Hrvatske vojske za protupožarnu sezonu 2018. g.

M. Siriščević