Hoće li Ploče postati nautički centar? Pogledajte kako bi izgledala marina u Baćini!

Photo: Rogotin.hr

PLOČE – Premda je do sada izrađeno idejno rješenje i dug je put do realizacije, vrijedno je vidjeti što bi projekt marine donio Pločama.

Photo: Jurica Gašpar

Sam projekt uključuje izgradnju luke nautičkog turizma s maksimalnim kapacitetom od 400 vezova na lokaciji Pod cestom u području Baćine, na 700 metara dugom obalnom pojasu, oko 400 metara od centra Ploča, koje se pak nalaze na jednakoj udaljenosti između Splita i Dubrovnika. Lokacija je idealna jer je od vjetra zaštićena Pelješkim kanalom i omogućuje učinkovitu pomorsku vezu s hrvatskim otocima, a sam grad se nalazi na Pan-europskom koridoru što doprinosi razvoju Luke Ploče, druge najveće morske luke u Hrvatskoj, piše Rogotin.hr.

Photo: Rogotin.hr

 

Prema Izmjenama i dopunama Prostornog plana Grada Ploča, koje su usvojene u travnju 2017., ukupan obuhvat projekta marine je 9,33 hektara, od čega je kopneni dio 1,34 ha, a akvatorij 7,99 ha. Prema postojećem idejnom rješenju, dvije su varijante razvoja projekta. Prva uključuje izgradnju 282 veza, parkinga za 101 automobil, suhe vezove, izvlačilište-travel lift i rekonstrukciju nekih od postojećih objekata u restoran, recepciju, dućane i skladišni prostor.

Photo: Rogotin.hr

Druga varijanta je proširena verzija prve i njome je predviđena puna komercijalizacija područja i izgradnja hotela sa 140 kreveta, dodatni vezovi, garaža sa 240 parkirnih mjesta i drugi sadržaji. Prva varijanta predviđena je isključivo na pomorskom dobru (16 784 metara četvornih) i čestici u vlasništvu Grada Ploča (9 076 metara četvornih), a druga zahtijeva rješavanje imovinsko pravnih odnosa s privatnim vlasnicima prije početka investicije. Procijenjena vrijednost prve varijante je 6 milijuna eura, a druge oko 15,5 milijuna eura, no konačni iznos će ovisiti od prioriteta i interesa investitora.

Photo: Rogotin.hr

Granice pomorskog dobra su određene 2013. godine i unesene u zemljišne knjige. Granica lučkog područja još nije određena jer je preduvjet za njezino rješavanje ishođena lokacijska dozvola.