ACI u prva tri mjeseca uprihodio 1,3 milijuna kuna više nego prošle godine

Foto: Wikimedia

ACI d.d. je u prva tri mjeseca 2018. godine ostvario 4 postotno povećanje ukupnih prihoda u odnosu na isti period prošle godine. Ukupno ostvareni prihodi od 33,7 milijuna kuna su za 1,3 milijuna kuna veći od prihoda promatranog perioda protekle godine.

Ukupni poslovni prihodi povećani su za 8 posto u odnosu na isti period prošle godine, a iznose 31,4 milijuna kuna. Navedeno je povećanje posljedica porasta prihoda u svim segmentima poslovanja. Tako su prihodi od stalnog veza porasli za 6 posto, od mjesečnog veza 16 posto, od dnevnog veza 76 posto, od zakupa za 14 posto, od ostalih usluga pruženih nautičarima za 13 posto dok su ostali poslovni prihodi porasli za 20 posto, piše SEEbiz.

Zbog sezonalnosti poslovanja i činjenice da se u ovom periodu realizira najznačajniji dio rashoda uslijed intenzivnih ulaganja i pripreme sezone, rezultati poslovanja u prvom kvartalu godine uobičajeno prikazuju negativan rezultat, no u odnosu na prethodnu godinu negativan rezultat umanjen je za 21 posto i iznosi 3,9 milijuna kuna.

SEEbiz