Novi Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna

Photo: Youtube / Screenshot

Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede objavila je Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius). 

Pravilnik sadrži raspodjelu kvote te postupak prihvaćanja i ustupanja dodijeljene kvote za plutajući parangal, odnosno kod ribolova odmetom/panulom propisuje se postupak davanja Iskaza interesa za korištenje kvote koja se iskorištava po olimpijskom principu.

Sukladno Pravilniku, Izjavu o prihvaćanju kvoteIzjavu o ustupanju kvote za ribolov plutajućim parangalomkao i Iskaz interesa za sudjelovanje u korištenju dijela državne kvote raspoređene za ribolov panulom ili odmetom vlasnici plovila dužni su dostaviti u roku 7 dana od dana objave Pravilnike, odnosno do ponedjeljka 7. svibnja 2018. godine.

Nakon završetka procedure prihvaćanja/ustupanja kvote ministar Odlukom donosi popis plovila koja smiju sudjelovati u ribolovu u 2018. godini.

Napominjemo da se, iznimno, za 2018. godinu naknada od 1 EUR/kg za dodijeljenu kvotu za ribolov ne plaća.

Pravilnik je stupio na snagu dan nakon dana objave u Narodnim novinama, odnosno 28. travnja 2018. godine, napominju iz Uprave ribarstva.