Objavljen natječaj za dodjelu kvote za lov trofejnih primjeraka tune u 2018. godini

Photo: Rogoznica Tourist Board Facebook

ZAGREB – Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede obavještava sve zainteresirane da je u „Narodnim novinama“ br. 43/2018 objavljen Javni natječaj za dodjelu Državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u 2018. godini.

Predmet natječaja je dodjela Državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (u daljnjem tekstu: tuna) u 2018. godini dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u ukupnoj količini od 8 000 kilograma tijekom ribolovne sezone za rekreacijski ribolov tune, na temelju članka 4. stavka 3. Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele Državne kvote i Trajne individualne kvote u 2018. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (Narodne novine br. 8/18.).

Ukupna Državna kvota za ulov tune u rekreacijskom ribolovu raspodijeljena je na 16 (šesnaest) jednakih dijelova u pojedinačnoj količini od 500 kilograma.
Uvjete kojima podnositelji zahtjeva trebaju udovoljavati, način podnošenja ponuda, kriteriji za rangiranje ponuda te uvjeti za sklapanje Ugovora sastavni su dio Javnog natječaja.

Rok za podnošenje zahtjeva je 8 kalendarskih dana od objave Natječaja, odnosno 21. svibnja 2018. godine, stoji u pozivu Ministarstva poljoprivrede.

Obrazac natječaja možete preuzeti ovdje.