Pločanska kapetanija dobila novog lučkog kapetana

PLOČE – Odlukom ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića, kap. Joško Nikolić, dipl. ing. nautike  imenovan je dana, 1. lipnja 2018. godine novim kapetanom Lučke kapetanije Ploče, nakon odlaska u mirovinu kap. Ive Matkovića.

Kapetan Nikolić se nakon desetljeća plovidbe na dugoj plovidbi u svojstvu časnika i zapovjednika, zapošljava  1998. godine u Lučkoj kapetaniji Ploče na mjesto inspektora sigurnosti plovidbe. Nakon nekoliko godina rada u Lučkoj kapetaniji Ploče, obnaša dužnost načelnika inspekcijskih poslova za domaće i strane brodove, da bi krajem 2008. godine javnim natječajem izabran za ravnatelja Uprave za sigurnost plovidbe i zaštitu mora u Ministarstvu mora prometa i infrastrukture.

Nakon toga od 2012. godine obnaša dužnost Načelnika Sektora za tehničke standarde i inspekcijske poslove u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Kapetan Joško Nikolić, bio je više godina član i predsjednik Upravnog vijeća Lučke uprave Ploče, kao i član i predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog registra brodova.

Rogotin.hr