AZ OMF kupio je 16.500 dionica Luke Rijeka.

RIJEKA – Ovim potezom Fond je učvrstio treću poziciju u vlasničkoj strukturi Luke Rijeka i sada drži 14,55 posto udjela, odnosno 1.962.024 dionice.
Najveći vlasnik Luke Rijeka je OT Logistics sa 26,51 posto udjela dok je u rukama države 25,02 posto udjela.
Vaš komentar