Proširit će se lučko područje Opatije

OPATIJA – Vlada je usvojila Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije od 22. ožujka 2018. godine, a koja se odnosi na proširenje obuhvata lučkog područja luke Opatija- putničke luke radi promjene namjene prostora.

Luka Opatija je luka otvorena za javni promet županijskog značaja, stoji u izvješću Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Odlukom se izuzima dio prostora koji je predviđen za luku posebne namjene – sportsku luku, a proširuje se kopneni dio lučkog područja gdje se u naravi nalazi parkiralište, a sve u skladu Prostornom planu uređenja Grada Opatije.

Donošenje ove Odluke neće utjecati na Državni proračun Republike Hrvatske.

R.I.