Vlada traži koncesionara za luku nautičkog turizma Sućuraj

Photo: Boris Kačan

SUĆURAJ – Vlada je donijela Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene-luke nautičkog turizma Sućuraj.

Naime, prostornim planom planirana je izgradnja luke posebne namjene-luke nautičkog turizma Sućuraj, kao luke kapaciteta do 250 vezova, što sukladno članku 11. Uredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene, predstavlja luku posebne namjene od značaja za Republiku Hrvatsku, iz čega proizlazi da je za davanje koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje nadležna Vlada Republike Hrvatske, stoji u izvješću Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Sukladno Urbanističkom planu uređenja, ovom obaviješću se raspisuje natječaj za dodjelu koncesije u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Sućuraj.

Koncesija se daje na vremensko razdoblje od 30 godina, a pomorsko dobro – lučko područje koje se daje u koncesiju zauzima površinu od 100.251 m², dok procijenjena vrijednost koncesije iznosi 443,9 milijuna kuna.

Početni iznos stalnog dijela koncesijske naknade iznosi 2 kune po metru kvadratnom zauzetog pomorskog dobra, a početni iznos promjenjivog dijela 2 posto prihoda ostvarenog na koncesioniranom području.

R.I.