Produljen rok za gradnju riječke plaže Kostabela

Photo: Youtube/Screenshot

RIJEKA – Vlada je usvojila izmjenu Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže Kostabela u Rijeci te zahvata morske vode za potrebe bazena i termotehničkih uređaja, izvještava Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. 

Vlada je produžila rok za dovršetak izgradnje plaže s 24 na 48 mjeseci uz obvezu ovlaštenika koncesije za dostavu bankarske garancije s produženim rokom važenja, te je dano ovlaštenje ministru mora, prometa i infrastrukture na zaključenje dodatka br. 1. Ugovoru o koncesiji u roku od 30 dana.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1707748529254094&set=basw.AbrUpDaPMtbmh1gpNKPrI909t3amEVHq9B9msr7zecR7eVenUiVeSz2SsVpfBPBFpHAhUYZGKRSIr_ZKTd9QiK1pee9MaApAgrPNI6y_Ez7t4o1Ilcf48RC3Hbqk8ona8qsHra1wV4OjQ8zBjEKx8S0-.498404973513926.1016183561847930.1132144263534435.543404802347854.10206532708091068.10202506532941595.1085852344776272.2036094273974.1707748529254094&type=1&theater

Međutim, u roku od 30 dana, zbog administrativne procedure banke, ovlaštenik koncesije nije uspio ishoditi produženje garancije banke, već je istu ishodio nakon isteka roka.

Budući da do kašnjenja s ishođenjem produženja garancije banke nije došlo isključivom krivnjom ovlaštenika koncesije, te da se radi o značajnim ulaganjima u pomorsko dobro, od ukupno 17,6 milijuna kuna, ovom Odlukom produžuje se rok za zaključenje dodatka 1. Ugovora o koncesiji, izvještava Ministarstvo mora.

I.B.