Supetar iz EU fondova osigurao sredstva za zapošljavanje žena

Ivana Marković, gradonačelnica Supetra / Foto: Facebook/Wikipedia

SUPETAR – Nakon petomjesečnog prekida u veljači 2018. godine ponovno je otvoren poziv “Zaželi – program zapošljavanja žena”, koji se provodi u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, a zbog iznimno velikog interesa Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava povećalo je financijske alokacije sa 400,9 milijuna kuna na milijardu kuna.

Riječ je o najvećem i najbržem natječaju u sklopu Europskog socijalnog fonda, za socijalno uključivanje i integraciju ranjivih skupina na tržište rada koji će omogućiti da se u poslovima skrbi i brige o starijim sugrađanima zaposli 5000 do 6000 žena diljem Hrvatske, piše Pokret otoka.

Program zapošljavanja žena “Zaželi” u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, ističe Ministarstvo rada.

O projektnom natječaju

Projekti traju 30 mjeseci, a minimalna vrijednost bespovratnih sredstava po pojedinom projektu može iznositi 900.000 kuna, dok je najviše predviđeno deset milijuna kuna. Prihvatljivi troškovi projekata financiraju se u potpunosti.

Na natječaj su se mogle prijaviti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i neprofitne organizacije s partnerima. Prihvatljive aktivnosti su zapošljavanje, obrazovanje i osposobljavanje žena te osiguranje materijalnih uvjeta za provedbu aktivnosti. Za svaku ženu osigurano je 7000 kuna za obrazovanje kako bi nakon provedbe programa bile konkurentnije na tržištu rada.

Supetar / Photo: Boris Kačan

Grad Supetar osigurao sredstva

Danas je informaciju o prolasku projekta dobio Grad Supetar. Na projektnom natječaju Grad je osigurao 1,069 mil kn za projekt “Zaželi” kojim će se zaposliti 6 žena u nepovoljnom položaju s područja grada Supetra s temeljnim ciljem borbe protiv siromaštva i smanjenja nezaposlenosti te prevencija prerane institucionalizacije i poboljšanja kvalitete života ukupno 28 krajnjih korisnika (osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju ili osoba s invaliditetom) s područja Grada Supetra.

“Namjera ovog projekta je osposobljavanje i zaposlenje 6 ženskih osoba iz ciljanih skupina kroz program osposobljavanje za gerontodomaćice, u trajanju od dva mjeseca te zapošljavanje u razdoblju od 24 mjeseca.

Navedenim poslovima obuhvaćena bi bila pomoć u kući za 28 domaćinstva koja bi uključivala pomoć pri hranjenju i odijevanju, razgovor, održavanje životnog prostora krajnjih korisnika, kroz ispunjavanje cilja poticanja socijalne uključenosti, povećanje kvalitete života i prevencije prerane institucionalizacije krajnjih korisnika projekta. Ukupna vrijednost prijave je 1.069.916,65 kn” rekla je Ivana Marković, gradonačelnica Supetra.

Pokret otoka