Hrvatska u Sredozemlje šalje ratni brod

Photo: MORH

ZAGREB – Hrvatska ratna mornarica u rujnu prvi put šalje ratni brod u sklopu misije NATO saveza šalje ratni brod Sredozemlje, odlučila je Vlada na sjednici u srijedu. Na 30-ak dana dugu misiju operacije Sea Guardian ići će raketna topovnjača Vukovar s 50 mornara i mornaričkih časnika. 

Na NATO samitu održanom u Varšavi 2016. godine, NATO je formalno najavio transformaciju pomorske protuterorističke operacije „ACTIVE ENDEAVOUR“ u Sredozemlju u novu pomorsku sigurnosnu operaciju „SEA GUARDIAN“ koja pridonosi pomorskoj situacijskoj informiranosti, razvoju regionalne pomorske sigurnosti, podupire borbu protiv terorizma, osigurava slobodu plovidbe, provodi zadaće pomorskog presretanja, pridonosi borbi protiv proliferacije oružja za masovno uništenje, štiti ključnu infrastrukturu te pomaže razvoju sposobnosti ratnih mornarica partnerskih zemalja u Sredozemlju, priopćila je Vlada Republike Hrvatske.

Dodatno, operacija „SEA GUARDIAN“ daje operativnu pomoć operaciji potpore miru „EU NAVFOR MED SOPHIA“ koju provodi Europska unija s ciljem sprečavanja krijumčarenja ljudi i izgradnje sposobnosti libijskih sigurnosnih snaga za sprječavanje ilegalnih radnji na moru i samostalnog djelovanja u provedbi dodijeljenih zadaća.

Operacija „SEA GUARDIAN“ značajno je unaprijedila sigurnost u području Sredozemlja te je zbog fleksibilnosti u djelovanju osigurala usklađeno angažiranje ljudskih i materijalnih resursa država članica Europske unije i NATO-a u dostizanju zajedničkih sigurnosnih ciljeva. Zbog ograničenja u raspoloživosti resursa za provedbu operacije „SEA GUARDIAN“ te veličinu područja operacije, operativni plan operacije omogućio je angažiranje snaga država članica NATO-a i u kraćim vremenskim razdobljima u područjima od povećanog interesa operacije „SEA GUARDIAN“.

Ova područja definirana su kao rezultat analize mogućih ugroza, rizika te korelacije s drugim operacijama u Sredozemlju s kojim operacija „SEA GUARDIAN“ surađuje. Navedeni pristup značajno je pridonio unaprjeđivanju učinkovitosti operacije te osigurao da se i države članice NATO-a koje imaju ograničene resurse za provedbu operacija na moru mogu uključiti u operaciju te dati doprinos zajedničkoj sigurnosti, time i gospodarskom i društvenom razvoju država članica NATO-a, Europske unije i sredozemne regije.

Photo: MORH/T. Brandt

Razlozi i ciljevi donošenja odluke 

Visoka dinamika sigurnosnih izazova u području Sredozemlja zahtjeva stalnu nazočnost snaga na moru s ciljem odvraćanja potencijalnih prijetnji, nadzora i osiguranja slobode plovidbe i miroljubivog korištenja i iskorištavanja plovnih ruta i prirodnih resursa.

Uspješnost operacije „SEA GUARDIAN“ ima izravni učinak i na potencijalne sigurnosne prijetnje i održavanje sigurnog i stabilnog stanja u bližem području i prostoru Jadranskog mora, što značajno i izravno utječe na hrvatsko gospodarstvo i društveni razvoj u cijelosti. Oružane snage Republike Hrvatske, kroz aktivnosti Hrvatske ratne mornarice, održavaju neprekidnu vezu s regionalnim mornaricama i Savezničkim mornaričkim Zapovjedništvom razmjenom informacija o sigurnosnoj situacijskoj svjesnosti na moru radi djelovanja u zaštiti zajedničkih interesa.

Visoki zahtjevi interoperabilnosti i kompatibilnosti za angažiranje mornaričkih snaga u NATO operacijama dio su ciljeva razvoja sposobnosti Hrvatske ratne mornarice i djelomično su dostignuti, ali ne do razine za mogućnost duljeg angažiranja, odnosno za angažiranje u zahtjevnijim zadaćama u širem području Sredozemlja. Sudjelovanje u sekvenci operacije naziva FOCUS OPERATION (FOCOPS) operacije „SEA GUARDIAN“ podrazumijeva provedbu zadaća neborbenih djelovanja s težištem na dostizanje učinaka u doprinosu stvaranja cjelovite pomorske situacijske slike iz svih raspoloživih izvora u realnom vremenu uz identifikaciju plovila od interesa te uočljivosti NATO snaga na moru s ciljem odvraćanja mogućih ugroza (terorizam, ilegalne aktivnosti na moru, ugrožavanje slobode i sigurnosti plovidbe) i potpore NATO Strateškog komuniciranja.

S obzirom na to da je riječ o savezničkoj operaciji zaštite zajedničkih interesa te mogućnosti angažiranja Oružanih snaga Republike Hrvatske u izravnoj zaštiti nacionalnih interesa u području ispred državnog teritorija, predlažemo donošenje Odluke o upućivanju broda Hrvatske ratne mornarice s timom za pregled broda (isključivo za preglede nevojnih brodova za koje se pregled odobrava od zapovjednika broda koji bi bio predmet pregleda) u operaciju potpore miru „SEA GUARDIAN“. Uz zaštitu nacionalnih interesa na moru, sudjelovanjem Oružanih snaga Republike Hrvatske u ovoj operaciji potpore miru u trajanju oko 30 dana iskazao bi se vidljiv doprinos Republike Hrvatske u savezničkim naporima osiguranja zajedničke sigurnosti na moru unutar nacionalnih mogućnosti i raspoloživosti resursa. Sudjelovanjem pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i broda Hrvatske ratne mornarice u operaciji potpore miru nastavio bi se proces razvoja sposobnosti Oružanih snaga Republike Hrvatske za zajedničko djelovanje sa snagama država članica NATO-a. Ovaj zahtjev razvoja sposobnosti Oružanih snaga Republike Hrvatske trajna je zadaća kojom se osigurava sposobnost obrane i zaštite nacionalnih interesa.

Financijska sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu na razdjelu Ministarstva obrane, poručuju iz hrvatske Vlade.

D.G.