Foto: Lučka kapetanija/Wikimedia

ZAGREB – Na 103. Sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojen je Nacrt prijedloga zakona o lučkim kapetanijama, kao prvi od tri zakona koji čine reformski paket pomorskog zakonodavstva, izvjestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković uvodno je pojasnio kako je u pripremi i izmjena Pomorskog zakonika te izrada novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, a koji se ove godine planiraju uputiti u saborsku proceduru.

Zakon se nije mijenjao od 1997.

Obrazlažući potrebu usvajanja novog Zakona o lučkim kapetanijama ministar Oleg Butković podsjetio je kako se postojeći Zakon nije mijenjao još od 1997. godine te kako će se ovim prijedlogom Zakona unaprijediti prvenstveno rad lučkih kapetanija, čiji je rad izuzetno važan sa aspekta sigurnosti plovidbe, traganja i spašavanja ljudskih života na moru te intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora.

Nacrtom prijedloga Zakona o lučkim kapetanijama, pojasnio je ministar Oleg Butković, uređuje se teritorijalno ustrojstvo i organizacija rada lučkih kapetanija, jasnije se definiraju poslovi sigurnosti plovidbe i nadzora pomorskog dobra te način organizacije njihovog obavljanja. Također se uređuju prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika u obavljanju tih poslova, njihov radno-pravni položaj, inspekcijske ovlasti, omogućavanje jednostavnijeg zapošljavanja pomoraca i brodaraca na kopnu nakon prestanka plovidbene službe te druga pitanja važna za rad lučkih kapetanija i obavljanje poslova iz njihovog djelokruga.

Upravo ovim prijedlogom Zakonom omogućit će se kvalitetnija organizacija rada i radnog vremena spomenutih službi koje rade 24 sata 365 dana u godini, a koje prosječno godišnje provedu oko 500 akcija i spase stotine života. Cilj je, istaknuo je ministar mora, prometa i infrastrukture, osigurati kontinuirano obavljanje poslova sigurnosti plovidbe, stalnu dostupnost i žurne reakcije u izvanrednim situacijama.

Današnji sustav od vremena prije Austro-Ugarske

Također, donošenjem ovog zakona želi se podići kvaliteta javnih usluga koje građanima i gospodarskim subjektima pružaju lučke kapetanije i ostale službe sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Kvalitetniji zakonodavni okvir i digitalizacija svih javnih usluga, koje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture planira učiniti u sljedeće 3 godine, trebale bi značajno pridonijeti tom cilju.

Ministar Oleg Butković iskoristio je ovu priliku i zahvalio se svim djelatnicima lučkih kapetanija, pomorske policije, vatrogasaca i privatnim tvrtkama koji su pokazali sposobnost, spremnost, i učinkovitost sustava i u slučaju havarije turskog broda kod otoka Jabuke te svima onima koji još uvijek otklanjaju posljedice onečišćenja u Raškom zaljevu.

Ministarstvo mora podsjeća da upravno-administrativni sustav lučkih kapetanija na prostoru Republike Hrvatske postoji u kontinuitetu još od austrijskog „Državnog proglasa o pomorstvu“ iz 1774. pa će se ovim prijedlogom Zakona zadržati 244 godina tradicije sustava lučkih kapetanija kao okosnica državne vlasti na moru i u pomorstvu.

I.B.