Kreće projekt uzgoja pastrve u Velebitskom kanalu

Photo: Pixabay

ZAGREB – Vlada je usvojila obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja kalifornijske pastrve na području Velebitskog kanala. S obzirom na to da se uzgajališta planiraju većim dijelom na udaljenosti većoj od 300 metara od obale, ista se smatraju zahvatima u prostoru od državnog značaja, priopćili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. 

Usvojenom obaviješću pokreće se javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za 2 uzgajališta kalifornijskih pastrva u Velebitskom kanalu, na lokaciji ispred uvale Porat – Lukovo Šugarje i na lokaciji Jablanac – ispred uvale Burnjača, a koncesija se daje na vremensko razdoblje od 20 godina. Površina pomorskog dobra koja se daje u koncesiju ukupno iznosi 90.000 m² od čega površina svakog uzgojnog polja iznosi 45.000 m² i kapaciteta je do 1.000 tona pastrve godišnje, te procijenjena vrijednost koncesije iznosi 1.260.000.000,00 kuna.

Također za uzgajalište na lokaciji ispred uvale Porat – Lukovo Šugarje potrebno je ishoditi dozvole sukladno zakonima koji propisuju prostorno uređenje i gradnju, a prema važećim prostornim planovima, dok je za uzgajalište na lokaciji  Jablanac – ispred uvale Burnjača ishođena  lokacijska dozvola, koja je na snazi.

Iz Ministarstva mora ističu kako je početni iznos stalnog dijela koncesijske naknade 0,50 kuna po metru kvadratnom zauzetog pomorskog dobra, a početni iznos promjenjivog dijela 0,30% posto prihoda ostvarenog na koncesioniranom području.

I.B.