Zbog izloženosti jugu, širi se marina u šibenskoj Mandalini

Foto: Boris Kačan

ŠIBENIK – Vlada je usvojila Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene, luke nautičkog turizma Mandalina-Kuline.

Usvojenom Odlukom povećava se lučko područje i to površina morskog dijela koncesijskog područja za 8.157 m², te će ukupna površina umjesto dosadašnjih 159.289 m² iznositi 167.456 m², pojašnjavaju u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

Naime, sama potreba za povećanjem koncesijskog područja proizašla je zbog smještaja luke koja je izložena južnim i jugozapadnim vjetrovima koji stvaraju jake valove, te uzrokuju štete na plovilima i na plutajućim pontonskim gatovima smještenim u toj zoni.

Photo: D-Marin PR

Temeljem navedenog namjera je ovlaštenika koncesije postaviti novi plutajući valobranski gat, primarno zbog zaštite plovila klijenata na kojem je predviđeno i 11 novih vezova (šest vezova s vanjske strane, a pet s unutrašnje za plovila do 20 metara dužine) koji će se moći koristiti samo u ljetnom razdoblju, odnosno samo za tranzitni vez.

Povećanje lučkog područja u skladu je s važećim prostornim planom za navedenu luku, a ovlaštenik koncesije dužan je uložiti u pomorsko dobro 2,48 milijuna kuna kao investicijsko ulaganje i dovršiti planirani zahvat postave plutajućeg lukobrana u roku ne dužem od 36 mjeseci od dana sklapanja Dodatka br.2 Ugovora o koncesiji.

Ovom Odlukom povećat će se planirani prihodi Državnog proračuna s osnove naknade za koncesiju, dodaju iz Ministarstva mora.

I.B.