Mljet napokon dobio vodu s kopna

Photo: Pixabay

MLJET – Trideset godina nakon postavljanja podmorskog cjevovoda između poluotoka Pelješca i Mljeta, projekt je konačno dovršen u cijelosti te je Mljet napokon dobio vodu. Od ponedjeljka započinju i prva priključenja kućanstava na vodoopskrbnu mrežu.

Vodoopskrba otoka Mljeta do sad se temeljila na bunarskim zahvatima boćate vode koja se obrađuje preko desalinizatora, na dopremi vode putem vodonosaca iz vodoopskrbnog sustava Neretva-Pelješac-Korčula-Lastovo-Mljet te zahvatima iz izvora koji su vrlo male izdašnosti. Kako takvo stanje opskrbe vodom otoka Mljeta nije zadovoljavajuće po pitanju sigurnosti, kvalitete i količine bilo je potrebno realizirati dovod vode s kopna i to iz regionalnog vodoopskrbnog sustava Neretva-Pelješac-Korčula-Lastovo-Mljet, izviještavaju Hrvatske vode.

Kako bi stanovnici Mljeta konačno imali mogućnost opskrbe vodom iz vodoopskrbne mreže započelo se s izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda na poluotoku Pelješcu od vodospreme Janjina preko Žuljane do uvale Kupjenova. Ukupna ugovorena vrijednost izvođenja ovog vodoopskrbnog cjevovoda iznosila je 22,5 milijuna kuna. U uvali Kupjenova cjevovod Janjina–Žuljane–Kupjenova je spojen na postojeći podmorski cjevovod čime je voda dovedena na otok Mljet.

Photo: Boris Kačan

U području Nacionalnog parka u proteklih nekoliko godina izgrađen je razvodni cjevovod za naselja Goveđari i Babine kuće ukupne vrijednosti oko 5,3 milijuna kuna. Na tom je području preostalo još izvesti razvodni cjevovod na području naselja Pomena i Polače te riješiti vodoopskrbu otočića sv. Marija. Ukupno predviđeni iznos za realizaciju ovih projekata je oko 4,3 milijuna kuna.

Da bi se voda iz podmorskog cjevovoda pustila u cjevovod izveden na području Nacionalnog parka Mljet bilo je potrebno izgraditi cjevovod od mora do vodospreme Straža i vodosprema Straža sa spojnim cjevovodom. Ukupno ugovorena vrijednost ovog projekta iznosi oko 12,2 milijuna kuna. Izgradnja projekata se sufinancira od strane Hrvatskih voda temeljem Plana upravljanja vodama.

Završetkom izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda Janjina-Žuljana-Kupjenova dovedena je voda s kopna na otok Mljet, a završetkom izvođenja vodospreme Straža sa spojnim cjevovodima omogućit će se korištenje vode u razvodnim cjevovodima na području Nacionalnog parka, pojašnjavaju iz Hrvatskih voda.