Ribarskom monitoring centru koji je dužan raditi 24 sata dnevno, ne rade telefoni

Foto: Youtube screenshot / Morski.hr / Ilustracija

ZAGREB – Uslijed tehničkih poteškoća tijekom selidbe telefonske linije ribarskog monitoring centra privremeno ne rade. Preporučamo svim korisnicima da nas kontaktiraju putem elektroničke pošte na rmc@mps.hr, objavila je važnu obavijest Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede. Telefoni, naime, ne rade još od srijede, 27. lipnja 2018. godine.

Što je Ribarski monitoring centar i čemu služi?

Prema Zakonu o morskom ribarstvu, to je operativni centar uspostavljen od strane ministarstva, opremljen računalnom strojnom i programskom opremom koja omogućuje automatsko primanje, obradu i elektronički prijenos podataka u svrhu praćenja i nadzora ribarske flote i drugih subjekata koji sudjeluju u ribarstvu, te pružanje tehničke podrške korisnicima.

U slučaju kvara VMS uređaja ribarsko plovilo smije napustiti luku samo uz prethodno izdano odobrenje Ribarskog monitoring centra.

Zapovjednik plovila u ribolovu na ribarskom plovilu na kojem je instaliran e-očevidnik dužan je bilježiti i slati podatke iz očevidnika o ribolovu, prekrcajne i iskrcajne deklaracije elektroničkim putem Ribarskom monitoring centru.

U slučaju tehničkog kvara ili nemogućnosti slanja podataka iz sustava senzora ribolovnih alata zapovjednik ribarskog plovila u obavljanju gospodarskog ribolova ili njegov predstavnik dužni su, od trenutka kada je događaj otkriven ili od trenutka kad su oni o tome obaviješteni, odgovarajućim telekomunikacijskim sredstvom prijaviti kvar ili razloge nemogućnosti slanja podataka iz sustava senzora ribolovnih alata Ribarskom monitoring centru.

Izvadak iz Zakona o morskom ribarstvu

Dužni raditi 24 sata dnevno

Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako, između ostalog, u slučaju tehničkog kvara senzora ne prijavi kvar ili razloge nemogućnosti slanja podataka Ribarskom monitoring centru.

Poslovi iz nadležnosti Ribarskog monitoring centra obavljaju se 24 sata dnevno, stoji između ostalog u Zakonu o morskom ribarstvu.

Ono što ne stoji u Zakonu je pitanje odgovara li tko ako isti Centar ne može kvalitetno pružiti svoje usluge 24 sata dnevno. Također u Zakonu nije zadana obaveza Centra da osigura neku drugu priručnu telefonsku liniju, pa u 2018. godine možda i mobilnu.

D.G.