Dubrovački vodovod: “Fekalije nisu iz našeg sustava.” Jesu li s kruzera?

Foto: Facebook/TO Iris

DUBROVNIK – Nakon što je u ponedjeljak Dubrovački zavod za javno zdravstvo ustanovio da je more na predjelu Pila zagađeno fekalnim vodama i ne preporuča se kupanje, postavljeno je još jednom pitanje: Odakle fekalije? Prvo na što su Dubrovčani mogli posumnjati je kanalizacijski ispust, no tvrtka za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku Vodovod d.o.o. objavila je danas da oni nisu. Kanalizacija je ispravna, a sumnja je pala na kruzere.

Pregledom sustava daljinskog nadzora i upravljanja crpnom stanicom „Pile“ nisu utvrđene nepravilnosti u radu crpne stanice koje bi za posljedicu imale prelijevanje otpadnih voda u proteklom razdoblju. Također je izvršena kontrola kanalizacijske mreže na gravitirajućem području, koja je u ispravnom stanju.

Obzirom na nezadovoljavajući nalaz kvalitete mora uzorkovan 28. lipnja, Vodovod Dubrovnik je podnio zahtjev prema Zavodu za javno zdravstvo za ponovnim uzorkovanjem kako bi se detektirao izvor onečišćenja.

Nažalost, ukoliko je do onečišćenja došlo uslijed ispuštanja otpadnih voda iz turističkih brodova, koje su mogle ugroziti osjetljivu i zatvorenu uvalu u Pilama, isto će teško biti dokazivo, tvrde iz tvrtke Vodovod d.o.o. iz Dubrovnika.

D.G.