Projekt očuvanja maritimne baštine “Mala barka 2” plovi dalje

Foto: Dalibor Talajić

ROVINJ – Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj pomorske baštine glavni je cilj projekta “Mala barka 2” čiji su se partneri okupili u petak u Rovinju kako bi održali sastanak Upravnog odobra, ali i razmijenili iskustva u realizaciji projekta

– Kao i prije gotovo dvije godine kada je projekt započeo, presretni smo što smo dio priče koja valorizira, štiti i promovira maritimnu kulturnu baštinu Sjevernog Jadrana. Kolegama iz Slovenije i Kvarnera pokazali smo naš grad i upoznali ih s načinima očuvanja naše maritimne baštine kroz brojne aktivnosti Ekomuzeja batana/Ecomuseo batana” -naglasila je Tamara Nikolić Đerić, predsjednica Udruge Kuća o batani i stručno-programska voditeljica Ekomuzeja batana/Ecomuseo batana koja je uz Melitu Raukar, pročelnicu Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije i Dejana Kocijančića, direktora Turističke zajednice Izole govorila na press konferenciji održanoj prije sastanka Upravnog odbora.

Na samom sastanku izneseni su postignuti rezultati te najavljena još intenzivnija suradnja u ostvarivanju zacrtanih ciljeva. “Mala barka 2 – Očuvanje pomorske baštine Sjevernog Jadrana” projekt je sufinanciran sredstvima EU fonda za regionalni razvoj iz Programa suradnje INTERREG V-A SLOVENIJA HRVATSKA, a njena tri glavna cilja su katalogizirati i očuvati pomorsku baštinu, izgraditi turističku infrastrukturu te razviti prekogranični turistički proizvod. Uz Ekomuzej batana/Ecomuseo batana partneri na projektu su Primorsko-goranska županija, TZ Kvarnera, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Udruga i Općina Izola, TZ Izola, Općina Piran i Pomorski muzej “Sergej Mašera” Piran.

U sklopu projekta Ekomuzej batana/Ecomuseo batana intenzivno radi na osnivanju Akademije pomorskih tradicijskih zanata i jačanju Centra izvrsnosti i promocije Mala barka 2, organizirao je manifestacije i edukacije vezane uz promociju maritimne baštine poput Rovinjske regate tradicijskih barki, tečaja mediteranske kuhinje i brodomaketarstva, a do kraja projekta u ožujku 2019. predstoji restauracija jedne batane i razvoj online baze podataka pomorske baštine Zapadne Istre.

Silvija Jacić