Odgađa se izdavanje odobrenja za ribolov okružujućim mrežama

Photo: Pixabay

ZAGREB – Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede obavještava ribare o objavi Pravilnika o gospodarskom ribolovu na plavu ribu okružujućim mrežama.

Na objavu u Narodne novine je upućen Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama palamidarom, ciplaricom, lokardarom, igličarom i oližnicom da je u objavu u Narodne novine upućen Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom.

Važno je istaknuti da predmetni propis sadrži odredbe o odgodi roka za izdavanje odobrenja te odgodi mogućnosti ribolova u okviru odstupanja od odredbi Mediteranske uredbe, do 1. rujna.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 62. od 13. srpnja 2018. godine, a stupa na snagu dan nakon dana objave, odnosno 14. srpnja 2018. godine.

D.G.