Kreće “Projekt Rijeka” vrijedan čak 1.76 milijardi kuna

Foto: Pixabay

RIJEKA – “Projekt Rijeka” jedan je od najvećih projekata tog tipa na području Republike Hrvatske, a njegovom realizacijom na području riječke aglomeracije, odnosno Rijeke, Kastva, Viškova, Čavla i Jelenja, postići će se najviši europske standardi u upravljanju komunalnim otpadnim vodama. Projektom će biti zahvaćeno područje riječke aglomeracije- Rijeke, Kastva, Viškova, Čavla i Jelenja.

Ugovore o dodjeli bespovratnih europskih sredstava i sufinanciranju projekta “Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka” potpisali su danas u Rijeci ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda mr. sc. Zoran Đuroković i direktor KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Andrej Marochini.

Ovim projektom povećat će se stupanj zaštite izvorišta pitke vode i smanjiti zagađenje mora te osigurati dobro stanje voda kao i zaštititi vodne, i o vodi ovisne, ekosustave.
Vrijednost ovoga projekta (s PDV-om) je 2.201.954.328,00 HRK. Ukupni prihvatljivi troškovi su 1.761.563.462,00 HRK, od čega bespovratna EU sredstva iznose 1.256.548.480,00 HRK što predstavlja 71,33 % prihvatljivih troškova. Preostali dio (505.014.982,00 HRK) osigurat će se iz nacionalnih sredstava, od čega će po 185.163.743,00 HRK osigurati Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode, dok će preostalih gotovo 135 milijuna kn nacionalnih sredstava osigurati Vodovod i kanalizacija d.o.o. putem dugoročnog financijskog kredita.

Riječki gradonačelnik Obersnel je podsjetio da su pripremu projekta započeli prije osam godina te su u tome razdoblju izdali sto lokacijskih i 120 građevinskih dozvola. “To svjedoči koliko je ovaj projekt složen i koliko je važan ne samo za grad Rijeku nego i za okolne općine”, dodao je Obersnel.

 

“Projekt Rijeka” sufinancira se sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, a provodi se  u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.” gdje je Republici Hrvatskoj za vodokomunalne projekte dostupno 1,05 milijardi eura.

R.I.