Vlada definirala pomorsko dobro u Brelima

ZAGREB – Vlada je usvojila Uredbu o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Brela, predio Jakiruša, na području Općine Brela, temeljem koje će nadležna tijela obaviti propisane radnje vezane za provedbu i evidentiranje određenog pomorskog dobra u katastru i zemljišnim knjigama, priopćilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. 

Također, donošenje ove Uredbe predstavlja i preduvjet za potencijalno gospodarsko korištenje pomorskog dobra koje se ovom Uredbom određuje, te se rješava pitanje razgraničenja dijela kopna koji predstavlja pomorsko dobro kao nevlasničku kategoriju od ostalog dijela kopna koji može biti predmetom rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

Naime, s obzirom na to da je na zahtjev društva Hoteli Brela, postupak određivanja granice pomorskog dobra započeo prije stupanja na snagu Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama potrebno ga je dovršiti tako da granicu pomorskog dobra određuje Vlada donošenjem Uredbe.

Provedbom ove Uredbe nema opterećenja za državni proračun i prethodno je dobiveno pozitivno mišljenje Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, priopćilo je Ministarstvo mora.

I.B.