Foto: MUP

Najopasniji i najučestaliji prekršaji na moru je glisiranje unutar 300 metara od obale, odnosno, prekoračenje najviše dopuštene brzine plovidbe, što je iznimno opasna radnja za kupače ali i sve ostale sudionike u pomorskom prometu, ističu iz Ministarstva mora koje objavljuje podatke o pojačanoj akciji nadzora sigurnosti plovidbe „Sigurna plovidba 2018“.

Akciju je provelo 81 službenika iz osam lučkih kapetanija i pripadajućih 72 ispostave, sa 25 službenih plovila, kojima su preplovili 1228 nautičkih miljaAkcija je započela 1. kolovoza u 10.00 sati i trajala je do 19.00 sati u osam područja nadzora sigurnosti plovidbe, u hrvatskom dijelu Jadrana.

Budući da tijekom sezone hrvatskim morem u prosjeku plovi oko 180.000 plovila, a u Jadranske luke uplovljava ukupno oko 100 tisuća brodova, službenici kapetanija i ispostava u ovogodišnjoj akciji obavili su 395 pregleda više tipova plovila pri čemu su sudionicima u pomorskome prometu utvrdili prekršaje u 166 slučajeva, za što su izrečene prekršajne kazne u ukupnom iznosu od 261.949,00 HRK.

Najopasniji i nažalost još uvijek najučestaliji prekršaj na moru je glisiranje unutar 300 metara od obale, odnosno, prekoračenje najviše dopuštene brzine plovidbe, što je iznimno opasna radnja za kupače ali i sve ostale sudionike u pomorskom prometu, stoga je jučerašnjim nadzorom obuhvaćeno 57 plovila u cilju provjere poštivanja brzine plovidbe i to najvećim dijelom u uskom obalnom pojasu, gdje u pravilu usporedo sa povećanom brojnosti plovila, raste i broj prekoračenja brzine plovidbe, što u konačnici, nažalost, rezultira sudarima plovila i naletima na kupače sa često tragičnim posljedicama, pa se prekršiteljima izriču najviše zakonom dopuštene novčane kazne, bez prethodne opomene. Uz glisiranje blizu obale, kao drugi najčešći prekršaj evidentirana je nepotpuna dokumentacija vlasnika plovila, dok se još uvijek u manjem broju bilježe prekršaji i propusti u vidu prekrcanosti plovila, manjkavosti brodske opreme ili nepoznavanje osnovnih propisa i normi u plovidbi morem, za što su službenici u nadzoru voditeljima plovila izrekli opomene te ih podsjetili na važnost kako tehničke opremljenosti i ispravnosti plovila, tako i na važnost i potrebu nužne educiranosti u vođenju plovila poradi opće sigurnosti svih sudionika u pomorskome prometu.

Nadzorima je također obuhvaćeno i 56 putničkih brodova za jednodnevne izlete kojima je pregledan broj ukrcanih/iskrcanih putnika. Jučerašnjim nadzorom obavljena je i provjera ukupno 297 domaćih i stranih brodica i jahti, od čega je za njih 24 ustanovljena gospodarska namjena (charter).

Tijekom akcije vremenske prilike bile su pogodne za plovidbu, akcija je započela u planiranom vremenu te je uspješno okončana u 19.00 sati, do kada u područjima nadzora svih osam lučkih kapetanija nije zabilježen niti jedan teži slučaj nesreće na moru te se analizom ostvarenih rezultata može zaključiti da su svi zadani ciljevi i ostvareni.

“Uspješnim okončanjem ovogodišnje akcije možemo istaknuti da je sigurnosno stanje u pomorskom prometu višestruko poboljšano u odnosu na prethodne godine, što je rezultat pojačanog ulaganja u sustav sigurnosti plovidbe, ali i u redovitu edukaciju kadrova, kao i u poboljšanje i unaprjeđenje tehničke opremljenosti posada i plovila, što je uostalom i preduvjet stalne nazočnosti plovila lučkih kapetanija u njihovim administrativnim područjima nadzora sigurnosti plovidbe. Na temelju ostvarenih pozitivnih rezultata resorno Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, u djelokrugu nadležne Uprave sigurnosti plovidbe i dalje će nastaviti sa radom na unaprjeđenju sustava pomorske sigurnosti, odnosno, sa svim onim aktivnostima u okviru pojačanoga nadzora sigurnosti u pomorskome prometu, kroz nadležnosti lučkih kapetanija“, priopćili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

D.G.