KORNATI: Činjenice o rajskom arhipelagu koje možda niste znali

Foto: Boris Kačan

KORNATI – Priču o Kornatima priča spoj prirode i ljudskog djelovanja. Ovaj arhipelag proglašen je Nacionalnim parkom prije 38 godina i povodom rođendana donosimo neke činjenice koje možda niste znali.

– Kornati se sastoje od kamenog labirinta 89 otoka, otočića i hridi i tako čini najrazvedeniju otočnu skupinu u Sredozemlju.

– Otoci su u Nacionalnom parku svrstani u dva niza – Kornatski i Piškerski.

– Ime su dobili po najvećem otoku, Kornatu.

–  Zašto su Kornati goli? Nekada su na Kornatima rasle guste šume hrasta crnike i česmine koja je zbog potrebe za pašnjacima i obradivom zemljom sječena još za vrijeme Ilira, a tisućljetno iskorištavanje tih prostora rezultiralo je obešumljenošću i pretvaranjem otoka u kamenjar.

Photo: Boris Kačan

– Iako će u očima pojedinih promatrača otoci biti kao kakav „pejzaž s Mjeseca“, ovdje je do sada zabilježeno više od 650 biljnih vrsta.

– Kamenjar je ugodan dom rijetkim vrstama poput ptica, sisavci su rijetkost, a jedina zvijer koja živi na Kornatima je kuna bjelica (Martes foina).

– Život na Kornatima se vrtio oko polja Tarca na otoku Kornatu.Utvrda Tureta ili Toreta podignuta je u šestom stoljeću. Neko je vrijeme i otok nosio to ime.

– Još 1824. godine na otoku Piškeri se spominje postojanje 13 kuća, skladišta za ribu i sol, bačve i razne ribarske potrepštine. Sve do pada Mletačke Republike vlasnici naselja i kornatskog ribolova bili su saljski ribari. Mletački poreznici smjestili su se odmah u blizini, u malom kaštelu na Panituli. Na Piškeri je danas samo pet kuća, ali stoji crkva iz 1560. godine. To je mala crkvica dimenzija 14,8 x 8 m. Podignuta je samo za ribare i jedina je takva na Jadranu.

Photo: Boris Kačan

– Na otocima je ukupno oko 300 kuća. U cijelosti, Kornati su privatni posjed. Devedeset posto vlasnika žitelji su otoka Murtera.

– Murterini su krajem 19. stoljeća od vlastele otkupili otoke i posjede ogradili suhozidima. Suhozidi su spomenici nevjerojatnoj ljudskoj radišnosti, umijeću i strpljivosti. Često se protežu od obale do obale. Razlog je da ovce ne bi prelazile na tuđi posjed. Samo je na otoku Kornatu oko 260 kilometara suhozida, a na cijeloj površini Nacionalnog parka impresivnih 330 kilometara.

Photo: Boris Kačan

– Prvi pisani prijedlog za proglašenje Nacionalnog parka Kornati stiže 1965. godine, a nakon izrada elaborata i proglašenja rezervata prirodnih predjela, Sabor SR Hrvatske je proglasio Zakon o Nacionalnom parku Kornati koji je stupio na snagu 13. kolovoza 1980. godine.

– Površini Parka iznosi 216,78 km², a najveća širina otočja unutar granica Parka jest 6 kilometara.

– Na Kornatima se nalazi jedna zanimljiva geološka pojava – klizište, poznato pod nazivom Magazinova škrila. Uzrok je najvjerojatnije snažan zemljotres.

– Najviši vrh Kornata je Metlina, 237 m.

– Pejzaži su možda najdojmljiviji na pučinskoj strani otoka gdje se iznad mora izdižu strmci. Najviši je na Klobučaru (80 m), Mani (65 m), Rašipu Velikom (64 m), Obručanu (50 m) i Piškeri (45 m). Podmorski nastavci poniru u more i devedeset metara duboko.

Photo: Boris Kačan

– Podmorje Kornata izrazito je čisto i prozirno jer svjetlost duboko prodire što stvara specifično stanište ribama i raznim vrstama vrlo lijepih koralja. Do danas je na području Parka zabilježeno 353 vrste algi i 3 vrste morskih cvjetnica te oko 850 vrsta životinja među kojima 61 vrsta koralja, 177 vrsta mekušaca, 127 vrsta mnogočetinaša, 61 vrsta desetonožnih rakova, 64 vrste bodljikaša i 185 vrsta riba.

– Jedini svjetionik na Kornatima su Tajerske sestrice. Ujedno je i jedini šumoviti otočić na Kornatima, a nalazi se na ulazu u prolaz Mala Proversa, što je plovni put prema Malom Ždrelcu i Zadru. Svjetionik je izgrađen 1876. godine, a lako je prepoznatljiv o crveno-bijelim prugama na željeznom tornju.

D.G.

Photo: Boris Kačan

Popis otoka

 Naziv otoka

(prema Izletničkoj karti NP “Kornati”)

Naziv otoka na pomorskoj karti

(ako je različit od naziva na Izletničkoj karti)

geografska širinageografska dužinapovršina (m2)
  1. Aba V. – 43°52,00’N 15°13,00’E 383.042
  2. Arapovac – 43°47,75’N 15°18,30’E 9.918
  3. Babina Guzica – 43°42,65’N 15°30,10’E 11.176
  4. Balun – 43°48,40’N 15°15,50’E 49.553
  5. Bisaga – 43°48,55’N 15°17,20’E 92.237
  6. Bisaga – 43°44,75’N 15°25,60’E 6.084
  7. Blitvica – 43°46,35’N 15°21,65’E 5.329
  8. Borovnik – 43°48,70’N 15°15,50’E 273.219
  9. Crnikovac Šilo 43°50,75’N 15°14,45’E 20.691
 10. Desetinjak – 43°42,40’N 15°28,00’E 2.324
 11. Desetinjak D. – 43°42,55’N 15°27,80’E 1.260
 12. Desetinjak G. – 43°42,65’N 15°28,00’E 1.210
 13. Dragunarica M. – 43°51,70’N 15°13,40’E 50
 14. Dragunarica V. – 43°51,70’N 15°13,55’E 17.344
 15. Garmenjak Garmenjak V. 43°42,15’N 15°27,90’E 131.858
 16. Golić – 43°48,80’N 15°16,80’E 10.275
 17. Gominjak – 43°43,30’N 15°24,90’E 253.298
 18. Grego Garmenjak M. 43°42,50’N 15°28,10’E 50.204
 19 Gustac – 43°46,60’N 15°21,25’E 284.502
 20. Gustac – 43°44,85’N 15°23,30’E 284.450
 21. Janjčar Jančar 43°43,20’N 15°26,15’E 59.309
 22. Kalafatin Hrid Prišnjak 43°50,20’N 15°14,45’E 77
 23. Kalafatin (Hrid Kamičić) Hrid Kamičić 43°47,60’N 15°17,20’E 844
 24. Kalafatin D. Hrid Kamičić 43°47,55’N 15°17,20’E 72
 25. Kalafatin od Gustaca (Hrid Gizela) Hrid Grislac 43°46,50’N 15°21,55’E 26
 26. Kalafatin od Piškere Hrid Kamičić 43°46,15’N 15°21,40’E 41
 27. Kalafatin od Ropotnice Hrid Kalafatin 43°46,65’N 15°21,90’E 4
 28. Kasela –
 43°44,50’N
 15°23,70’E 342.384
 29. Kaselica – 43°44,25’N 15°23,95’E 2.469
 30. Kolobučar Klobučar
 43°44,40’N
 15°23,25’E 110.003
 31. Koritnjak – 43°46,95’N 15°20,55’E 116.600
 32. Kornat – 43°48,10’N 15°20,00’E 32.463.820
 33. Kurba Kurba Vela 43°41,80’N 15°29,85’E 1.736.793
 34. Lavsa – 43°45,10’N 15°22,50’E 1.756.113
 35. Levrnaka – 43°49,30’N 15°15,30’E 1.833.883
 36. Lučmarinjak – 43°41,00’N 15°29,30’E 100.503
 37. Lunga – 43°43,75’N 15°25,40’E 617.814
 38. Mana – 43°48,10’N 15°16,50’E 395.627
 39. Maslinjak – 43°48,00’N 15°18,00’E 65.363
 40 Mrtenjak Mrtovnjak
 43°42,50’N
 15°32,40’E 97.928
 41. Mrtvac Mrtovac
 43°49,55’N
 15°14,10’E 48.875
 42. Obručan M. – 43°50,15’N 15°13,50’E 4.618
 43. Obručan V. – 43°50,10’N 15°13,90’E 96.552
 44. Okjuč – 43°41,70’N 15°28,65’E 358.291
 45. Opuh Južni Puh G. 43°40,50’N 15°30,20’E 7.175
 46. Opuh Kameni Kameni Puh 43°40,60’N 15°31,35’E 9.290
 47. Opuh Vodeni Vodeni Puh 43°40,70’N 15°30,95’E 6.766
 48. Opuh Zmorašnji Puh
 43°40,60’N
 15°29,95’E
 13.625
 49. Oršjak (Krpejina) Krpeljina 43°45,30’N 15°24,65’E 13.449
 50. Panitula M. – 43°45,30’N 15°21,50’E 30.699
 51. Panitula V. – 43°45,50’N 15°20,90’E 147.762
 52. Piškera (Jadra) Piškera
 43°46,05’N
 15°20,60’E 2.668.046
 53. Plescina –
 43°48,50’N
 15°16,50’E 39.846
 54. Prduša Prduša V. 43°42,85’N 15°27,40’E 48.779
 55. Prišnjak V. (Crnikovac) Prišnjak V.
 43°44,30’N
 15°24,45’E 91.812
 56. Prišnjak M. – 43°44,20’N 15°24,65’E 6.464
 57. Purara M. Hrid Klint 43°41,60’N
 15°26,90’E
 2.288
 58. Purara V. Purara
 43°41,85’N
 15°26,50’E 24.423
 59. Rašip Rašip V. 43°46,70’N 15°18,60’E 246.069
 60. Rašip M. – 43°47,35’N 15°17,75’E 154.559
 61. Rašipić – 43°47,05’N 15°18,20’E 10.872
 62. Samograd –
 43°41,30’N
 15°33,65’E 44.894
 63. Sika Ravna – 43°44,80’N 15°25,80’E 40.210
 64. Sikica D. Bubuljaš V. 43°47,95’N 15°17,30’E 5.710
 65. Sikica G. Bubuljaš M. 43°48,05’N
 15°17,55’E
 3.585
 66. Sikica Plitka Bisagica
 43°48,20’N
 15°17,70’E 2.594
 67. Skrižanja M. Skrižanj M.
 43°42,10’N
 15°31,40’E 12.694
 68. Skrižanja V. Skrižanj V. 43°41,95’N
 15°31,70’E
 71.701
 69. Smokica M. Smokvica M. 43°43,45’N
 15°29,50’E
 9.285
 70. Smokica V. Smokvica V. 43°43,70’N 15°28,80’E 1.054.430
 71. Smokvenjak –
 43°51,00’N
 15°14,60’E
 79.108
 72. Strižnjak – 43°49,15’N
 15°17,10’E
 26.778
 73. Sušica – 43°49,70’N
 15°15,35’E
 58.431
 74. Svršata Svršata Vela 43°51,65’N
 15°16,85’E
 270.089
 75. Svršata Mala –
 43°51,55’N
 15°17,50’E
 15.159
 76. Šilo Šilo Velo 43°51,30’N 15°14,05’E 676.758
 77. Škanj Mali Hrid Škanj 43°45,35’N
 15°21,35’E
 683
 78. Škanj V. Hrid Škanj
 43°45,35’N
 15°21,25’E
 2.015
 79. Škuj Škulj
 43°43,30’N
 15°27,60’E
 881.017
 80. Tovarnjak (V. Prišnjak) Prišnjak V.
 43°50,30’N
 15°14,70’E
 23.841
 81. Vesejuh Veseljuh 43°45,90’N
 15°22,20’E
 14.888
 82. Vodenjak – 43°43,75’N
 15°24,20’E
 80.964
 83. Vodenjak (Prduša M.) Prduša M. 43°42,60’N
 15°27,40’E
 25.333
 84. Vodenjak M. (Žakanac) Žakanac 43°43,30’N
 15°25,90’E
 7.343
 85. Volić Hr. – 43°42,10’N 15°26,10’E 950
 86. Vrtlić –
 43°41,60’N
 15°33,00’E 13.525
 87. Zornik – 43°51,20’N 15°14,50’E 6.635
 88. Žakan Kameni – 43°43,15’N
 15°26,60’E
 320.008
 89. Žakan Ravni – 43°43,65’N 15°26,35’E 301.058

Izvori: NP Kornati, Parkovi Hrvatske

BORIS KAČAN PHOTOGRAPHY

Vaš komentar