Kornjača prišla čovjeku da je oslobodi udica u koje se zaplela!

Foto: Facebook

“Uspješno skinute udice s olovom sa kornjače danas. Do danas nisam vjerovao da životinje traže pomoć od ljudi. Prišla je, digla glavu i čekala dok ne skinem ovo smeće. Ovaj pogled se pamti.” – napisao je član Facebook grupe Zaustavimo devastaciju Jadrana.

Što napraviti u slučaju pronalaska ozlijeđene morske životinje?

U slučaju da pronađete ozlijeđenu jedinku koja pripada skupinama morskih kornjača, morskih sisavaca ili hrskavičnih riba (morski psi i raže), iznimno je važno brzo djelovati kako bi joj se mogla pružiti potrebna pomoć u što kraćem roku. Ukoliko je riječ o uginuloj jedinki vaša dojava može pomoći u prikupljanju važnih podataka koji će rezultirati definiranjem adekvatnih mjera zaštite za navedene vrste.

Opažanja morskih kornjača možete prijaviti putem aplikacije eTurtle u sklopu projekta LIFE Euroturtles.

U Hrvatskoj sve vrste morskih kornjača zaštićene zakonom

Samo oko jedan posto izlegnutih kornjača doseći će spolnu zrelost. Uz ribolov kao jednu od prijetnji, veliki broj morskih kornjača svake godine ugiba od gutanja plastičnih vrećica, boca i ostalog otpada koji se baca u more. Plutajuće plastične vrećice izgledaju poput meduza koje su plijen mnogih morskih kornjača. Razvoj turizma također je utjecao na mjesta gniježđenja: svjetlosno i zvučno onečišćenje zastrašuju odrasle i dezorijentiraju mlade kornjače. Prema podacima Plavog svijeta, procjenjuje se da se pridnenim koćama u Jadranskom moru svake godine ulovi preko 5.000 morskih kornjača.

D.G.

Vaš komentar