Foto: Morski.hr

ZAGREB – Vlada je usvojila Izvještaj o radu Agencije za obalni linijski pomorski promet za 2017. godinu.

Izvještajem je obuhvaćeno cjelokupno poslovanje Agencije u 2017. godini, a osobito predmet poslovanja i zakonska regulativa istog, opći akti Agencije, ustrojstvo i tijela Agencije kao i rad Upravnog vijeća. Obuhvaćeni su i podaci o prostorima koje Agencija koristi, kao i transparentnost poslovanja koja je osigurana dostupnim informacijama na službenim stranicama Agencije.

Tako se između ostaloga navodi kako je tijekom prošle godine Agencija provela i okončala (sklopila) 39 od ukupno 44 planirana postupka dodjele ugovora o javnoj usluzi za održavanje linijskog prijevoza na državnim linijama.

Za preostalih pet (5) linija čiji promet premašuje broj od 300.000 putnika godišnje, Europska komisija je u srpnju ove godine odobrila državne potpore, i to u obliku naknade za javne usluge.

Podsjetimo, radi se o linijama Zadar – Ošljak – Preko (brodska), Zadar – Ošljak – Preko (trajektna), Tkon – Biograd (trajektna), Sućuraj – Drvenik (trajektna) i Stari Grad – Split (trajektna).

Istaknimo, kako je u javnom obalnom linijskom prijevozu u 2017. godini ukupno prevezeno 13.506.173 putnika (4,3 % više u odnosu na 2016. godinu) i 3.294.172 vozila (6,2 % više u odnosu na 2016. godinu) i to na ukupno 52 državne linije (25 trajektnih, 11 brodskih i 16 brzobrodskih). U održavanju državnih linija sudjelovalo je 12 brodara sa flotom od 74 broda.

Najveći promet ostvarili su brodovi Jadrolinije koji su samo tijekom 2017. godine prevezli 11.756.422 putnika i 2.959.231 vozila tj. 87,0% putnika i 89,8% vozila od ukupno ostvarenog prometa u javnom obalnom linijskom pomorskom prometu.

U odnosu na poslovanje Izvještajem je zasebno razrađeno područje usluge javnog prijevoza kao usluge od općeg gospodarskog interesa te informatički sustav javnog prijevoza (SEOP – sustav evidencije otočnih prava) koji je Agencija uspostavila i u njenom je vlasništvu, a kojim se omogućava korištenje prava određenih kategorija putnika i vozila na povlašteni prijevoz. Tako je od uspostave SEOP-a, od kraja 2017. godine, broj korisnika otočnih iskaznica za osobe iznosio preko 98.000, dok je iskaznica i vinjeta za vozila bilo cca 47.000, stoji u izvještaju Vlade Republike Hrvatske.

I.B.