Liječenje u hiperbaričnoj komori kroz suradnju MORH-a i KBC Rijeka

Foto: MORH

RIJEKA – U svrhu stručne suradnje u liječenju hiperbaričnom oksigenoterapijom u petak, 14. rujna 2018. održan je radni posjet ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske Zavodu za podvodnu i hiperbaričnu medicinu KBC-a Rijeka.

I dosad su MORH i Oružane snage Republike Hrvatske uspješno surađivale s KBC-om Rijeka, a odsad će se ta suradnja proširiti na područje podvodne i hiperbarične medicine.

Zavod za podvodnu i hiperbaričnu medicinu KBC-a Rijeka posjetili su zaposlenici Zavoda za pomorsku medicinu Vojno-zdravstvenog središta koji djeluje u sastavu Oružanih snaga RH na lokaciji Split i obavlja uslugu hiperbarične oksigenoterapije za liječenje dekompresijske bolesti i drugih akutnih i kroničnih bolesti u skladu s propisanim indikacijama za liječenje HBOT-om.

Predložena je i organizacija uzvratnog posjeta djelatnika KBC-a Rijeka Zavodu u Splitu.

I.B.

Vaš komentar