SUĆURAJ: Dodjeljivanje koncesije za ribogojilište bez stručnih mišljenja i dozvola?

Photo: Javno je dobro

SUĆURAJ – Za odluku na dodjelu koncesije na pomorsko dobro tvrtki koja upravlja ribogojilištem u Sućurju na Hvaru bez prethodnih dozvola, upozorava Inicijativa “Javno je dobro”.

Bez predočenih Studija gospodarske opravdanosti, utjecaja na okoliš ikakvih mišljenja i dozvola nadležnih institucija, od vodopravne, lučke kapetanije ili inspekcije na pomorskom dobru, Povjerenstvo za dodjelu koncesija Splitsko-dalmatinske županije odlučilo je  proslijediti zahtjev tvrtke Seabass Junior d.o.o. ‐ morska akvakultura, tj. Ribogojilišta u Sućurju Skupštini Splitskodalmatinske županije sa svrhom dodjele koncesije, upozorava Inicijativa “Javno je dobro”. Čemu uopće služi Povjerenstvo, ako ne kontroliraju dokumentaciju, pitaju se iz Inicijative. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Povjerenstvo za dodjelu koncesija na pomorskom dobru u Splitsko-dalmatinske županije (u daljnjem tekstu SDŽ) donijelo je odluku o prosljeđivanju zahtjeva tvrtke Seabass Junior d.o.o. ‐morska akvakultura Skupštini SDŽ, što znači da ga je odobrilo, a bez da je na povjerenstvu predočena dokumentacija s prilozima propisanim Pravilnikom SDŽ i Zakonom o koncesijama, kao i ostalim vezanim zakonima.

Photo: Javno je dobro

Povjerenstvo je odlučilo poslati zahtjev za koncesijom na izglasavanje bez predočene Studije gospodarske opravdanosti, Studije utjecaja zahvata na okoliš, bez ikakvih mišljenja i dozvola nadležnih institucija, od vodopravne, lučke kapetanije ili inspekcije na pomorskom dobru. Posebno je važno napomenuti kako se radi o području Ekološke mreže Nature 2000, što zahtijeva dodatne dozvole i dokumentaciju. Čemu uopće služi Povjerenstvo, ako ne kontroliraju dokumentaciju, već bez ikakvog priloga odlučuju?

Kako je tvrtka Seabass Junior d.o.o. već prijavljena raznim inspekcijama zbog radova na pomorskom dobru, kako je i sam Upravni odjel za turizam i pomorstvo proslijeđivao prijave nadležnim inspekcijama, posebno je čudno što zahtjev za dodjelom koncesije usprkos svemu šalju na Povjerenstvo umjesto da prvo inzistiraju na inspekcijskim rješenjima. Član povjerenstva iz JLS ujedno je i osobno zainteresiran, dakle u sukobu interesa na ovoj koncesiji što ga nije spriječilo da o njoj odlučuje.

Sve o svemu i svi o svemu, no ništa se ne mijenja u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Hrvatski zakoni i pravilnik koji je sama Skupština SDŽ izglasala ne znače i dalje ništa, obala i more se i dalje uništavaju.

Na prijedlog Povjerenstva pred Skupštinu se stavljaju protuzakoniti prijedlozi na izglasavanje, a da zastupnici nisu s time upoznati.

Ovo je samo još jedan slučaj‐pokušaj legalizacije devastiranja i protuzakonitog djelovanja lokalnog moćnika preko institucija županije i Županijske skupštine.

Inicijativa JAVNO JE DOBRO”

Vaš komentar