OBAVIJEST RIBOLOVCIMA: Od 1. listopada vrijede isključivo novi obrasci, preuzmite ih!

Photo: Alan Bishop/Unsplash

DUBROVNIK/METKOVIĆ – Iz Uprave ribarstva Dubrovnik obavještavaju sve ovlaštenike ribolovnih dozvola na području doline Neretve i priobalja da do kraja rujna trebaju zamjeniti postojeće knjige očevidnika za gospodarski ribolovnovim novim knjigama (obrascima) čija će primjena stupiti na snagu 1. listopada 2018.

Stari obrasci nakon 30. rujna 2018. više neće biti važeći.

Pozivaju se svi ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru i mali obalni ribolov da tijekom rujna preuzmu nove knjige očevidnika i izvješća o ulovu u Područnoj jedinici/Ispostavi Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede koja im je izdala povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru, odnosno povlasticu za mali obalni ribolov, piše portal Like Metković.

Za područje Neretve bit će omogućeno preuzeti knjigu u Metkoviću po prethodnom dogovoru na kontakt broj 020/ 333-364.

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru(„Narodne novine“, br. 38/18, 48/18 – ispravak i 64/18) propisuje oblik, sadržaj i način vođenja očevidnika o gospodarskom ribolovu na moru i iskrcajne/prekrcajne deklaracije te izvješća o ulovu koje moraju voditi pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarski ribolov na moru te fizičke osobe koje obavljaju mali obalni ribolov, kao i način dostavljanja ispunjenih očevidnika i izvješća. Sukladno navedenom Pravilniku ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru, odnosno povlastice za mali obalni ribolov, obvezni su od 1. listopada 2018. godine podatke o ribolovnom naporu, ulovu i iskrcaju voditi na novim obrascima očevidnika, odnosno izvješća, te ih dostavljati Ministarstvu poljoprivrede na propisani način.

Like Metković