U Saboru izmjena Pomorskog zakona: “Ojačat će se konkurentnost i osnažiti položaj naših pomoraca”

Foto: Youtube/Screenshot

ZAGREB – Hrvatski sabor danas nastavlja zasjedanje raspravom o prijedlogu izmjena pomorskog zakonika kojim se želi ojačati konkurentnost hrvatskog brodarstva i osnažiti položaj pomoraca na domaćem i stranom tržištu

U najavi izmjena pomorskog zakonika ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković na sjednici Vlade je rekao da riječ o drugom reformskom zakonu u sektoru pomorstva nakon Zakona o lučkim kapetanijama.

Istaknuo je da će ovim zakonom ojačati konkurentnost hrvatskog brodarstva, osnažiti položaj hrvatskog pomorca i njegova konkurentnost na domaćem i stranom tržištu, smanjiti administrativne barijere te otvoriti put potpunoj digitalizaciji u pomorskom sektoru, učiniti hrvatsku zastavu atraktivnom za upis stranih plovnih objekata i uskladiti nacionalno pomorsko zakonodavstvo s EU rješenjima, kao i onima iz međunarodnih ugovora kojih je Hrvatska stranka.

Photo: Facebook

– Navedeni ciljevi postići će se tako da će se osuvremeniti način vođenja upisnika svih plovnih objekata – kazao je ministar dodavši da će upisnik biti u potpunosti digitaliziran i centraliziran kroz objedinjavanje podataka iz postojećih upisnika u novom jedinstvenom e-upisniku svih vrsta plovnih objekata.

Uvodi se porez po tonaži za jahte, rekao je ministar, čime se hrvatski upisnik čini atraktivnim za upis stranih jahti, koje će se na ovaj način privući na dulji boravak u Hrvatskoj, kao i na korištenje stalnog veza u našim marinama, potrošnju, popunjavanje posadom i održavanje u Hrvatskoj.

– Slijedom toga neupitan je i pozitivni financijski učinak koji će se preliti i na remontno brodogradarstvo i brodogradnju, uzimajući u obzir da velike jahte troše i do deset posto svoje vrijednosti na tekuće godišnje održavanje – dodao je ministar.

Iz razloga transparentnosti, nastavio je ministar Butković, definira će se dosad neimenovani ugovor o najmu jahte i brodice i ugovor o nautičkom vezu kako bi Hrvatska spremno dočekala strane jahte koje plove našim morem, a od sada će imati razloga zadržavati se u Hrvatskoj te se upisati pod hrvatsku zastavu.

Ilustracija / Photo: Pixabay

– Dovršit će se socijalna reforma pomoraca na način da se porezno oslobođenje temeljem boravka na brodu u međunarodnoj plovidbi omogućava i u situacijama koje su nepovoljne za pomorce i na koje ne mogu utjecati, a zbog kojih do sada nisu mogli ostvariti potrebna 183 dana za oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak – naveo je ministar.

Potiče se održavanje izobrazbe u hrvatskim pomorskim učilištima, umjesto dosadašnjih olakšica koje su se odnosile samo na edukaciju u inozemstvu, čime bi se realizirali ciljevi pomorske strategije koji se odnose na stvaranje centara izvrsnosti u pomorstvu.

Ovim zakonom osnažuju se rješenja vezana za sprječavanje onečišćenja s pomorskih objekta, kao i reakcije u slučaju iznenadnih onečišćenja mora, a podižu se i granice odgovornosti brodara za određene pomorske tražbine u skladu s odredbama Konvencije o ograničenju odgovornosti iz 1976. godine te izmijenjenim i popunjenim protokolom iz ’96., kao i izmjenama iz 2012. godine.

– Tekst ovog zakona usuglašen je s našim socijalnim partnerima koji su pozdravili predložena zakonska rješenja – naglasio je ministar Butković.

Dokument o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika možete pročitati OVDJE.

D.G.