VIDEO Nevjerojatne snimke pijavica oko Visa

Photo: Screenshot/Ivan BUlić Ićo

STONČICA/VIS – Svjetioničar Ivan Bulić Ićo ustupio nam je nekoliko snimki pijavica koje nisu tako rijetka pojava u blizini njegove lanterne Stončica, na isturenom sjeveroistočnom rtu otoka Visa.

Da bi morska pijavica nastala, moraju se poklopiti brojni preduvjeti. Zbog toga je to relativno rijetka pojava, iako njezina pojavnost varira od lokacije do lokacije na Jadranu. Pijavice nastaju putanjom ciklona, koje često prolaze tako da jug Jadrana ostaje u toplom sektoru, dok ostatak Jadrana biva zahvaćen hladnijim vremenom i burom. Ovo se osobito događa tijekom jeseni.

Trajanje pijavice najčešće je do 10-ak minuta, no ponekad potraju i znatno duže. Pijavica najčešće nastaje najprije kao ispupčenje iz baze Cb-oblaka (funnel cloud). Zatim se ispod ispupčenja na morskoj površini javlja vrenje (srk) mora. Nakon toga i iz srka raste ispupčenje koje se postupno spaja s funnel oblakom i cijela pojava dobiva na obliku. Na Jadranu se pijavice mogu javiti u bilo koje doba godine, no najčešće ljeti i osobito na jesen, kada počinju češće stizati fronte nad i dalje toplo more. Iako je pijavica relativno rijetka pojava, ipak, nažalost, postoje dokumentirani tragično završeni susreti s pijavicom na Jadranu.

Zbog toga, ma koliko god ova pojava bila zadivljujuća i fotogenična, toliko prema njoj treba imati ‘respekta’ i poduzeti sve mjere opreza ako se s brodom nađe na moru u blizini morske pijavice, odnosno poduzeti manevre s kojima bi se izbjegao direktan susret s pijavicom.