Evo što donosi Plan restrukturiranja za spas Uljanika

Photo: Uljanik PR

Brodogradilište ostaje na Otoku, a Arsenal postaje dio gradske jezgre kao komercijalni, turistički i rezidencijalni centar * Nema smanjenja broja zaposlenika u Uljanik Brodogradilištu, ostaje oko 3.000 radnika * Otvorit će se oko 1.000 novih radnih mjesta u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti * Ukupni troškovi Programa restrukturiranja su 694 milijuna eura, od čega država i strateški partner plaćaju u omjeru 50:50, svatko po 347 milijuna * Uljanik Brodogradilište gradit će 3 složena broda godišnje s planiranim prihodom od preko 350 milijuna eura * Djelatnost Uljanik Brodogradilišta širi se na servisnu marinu, od koje se očekuje godišnji prihod od oko 6 milijuna eura * Ukupno, nakon transformacije, Uljanik Brodogradilište imat će oko 360 milijuna eura godišnjeg prihoda i EBITDA (dobit prije plaćanja kamate i poreza, deprecijacije i amortizacije) od oko 20 milijuna eura

Glas Istre ekskluzivno je u posjedu sažetka dopunjenog Plana restrukturiranja za održivo poslovanje Uljanika kojeg su izrađivači pripremili za prezentaciju u Vladi i s kojim će se kasnije zajednički ići prema Bruxellesu. Taj Plan po svemu sudeći jedini je način na koji se Uljanik u ovom trenutku može spasiti. Između ostalog, Plan predviđa da dio prostora kojeg danas zauzima brodogradilište bude prenamijenjen za komercijalne, turističke i rezidencijalne sadržaje. Dobra vijest za radnike je da nije predviđeno smanjenje broja zaposlenih, a novi sadržaji trebali bi donijeti oko 1.000 novih radnih mjesta.

Iz sažetka je vidljivo je da bi Program restrukturiranja trebao biti ukupno težak 694 milijuna eura i da bi taj financijski kolač bio ravnopravno raspodijeljen na Republiku Hrvatsku i strateškog partnera, odnosno vlastiti doprinos samog Društva u odnosu 50:50, što znači da bi oba sudionika u proces restrukturiranja uložila po 347 milijuna eura. Time su izrađivači plana definitivno odustali od traženja da dio države u restrukturiranju bude onakav kakav je bio u restrukturiranju riječkog i splitskog brodogradilišta (60:40), te podizanjem iznosa vlastitog doprinosa otklonili jednu od ključnih primjedbi Europske komisije na prvu varijantu plana, a koja se odnosila na preveliki udio države u restrukturiranju.

Nove djelatnosti

Od 347 milijuna eura koje bi država uložila u Uljanik 181 milijun eura bio bi iskorišten za likvidnost za završetak ugovorenih brodova i vraćanje dugova, 150 milijuna bilo bi namijenjeno vraćanju kredita koje ima Uljanik Brodogradilište za postojeće brodove, dok bi 16 milijuna bilo utrošeno u nove djelatnosti. Za likvidnost za završetak ugovorenih brodova i vraćanje dugova zagrabilo bi se i u vlastiti doprinos, pa se tako za tu namjenu namjerava potrošiti 131 milijun eura iz financijskog dijela koja je obaveza samog Uljanika, 196 milijuna namijenjeno je razvoju, odnosno reorganizaciji i IT nadogradnji, a ostatak od 20 milijuna eura i iz ovog dijela bio bi utrošen u nove djelatnosti.

Održivost poslovanja osigurala bi se izgradnjom tri složena broda godišnje i dodatnim prihodima koji bi se generirali iz servisne marine koja bi bila izgrađena na području Arsenala. U Programu se podsjeća da je prije 2016. godine Uljanik u prosjeku isporučivao 4,5 brodova godišnje, te da kroz Program restrukturiranja Uljanik ima prostora za unapređenje organizacije procesa, zbog čega su predložene i određene mjere operativnog restrukturiranja kroz “Lean” pristup proizvodnom procesu.

Frank i Milan Pavlović, Glas Istre