“Tajne podzemnog svijeta općine Ston” – Započela speleološka istraživanja na Pelješcu

Photo: DNŽ

STON – U sklopu projekta ”Tajne podzemnog svijeta općine Ston” započeta su speleološka istraživanja na Pelješcu, izvijestila je Dubrovačko-neretvanska županija.

Nositelj projekta je Hrvatsko planinarsko društvo Sniježnica te ga provodi u suradnji s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i Hrvatskim biospeleološkim društvom.

Cilj projekta je inventarizirati i vrednovati pronađene speleološke objekte kao i zabilježiti dosada nepoznate u Općini Ston. U okviru projektnih aktivnosti provodit će se istraživanje špiljske faune, izrada topografskih nacrta speleoloških objekata, kao i edukativna predavanja i izložbe za lokalno stanovništvo. S obzirom na neistraženost područja, cilj je uključiti lokalno stanovništvo i upotrijebiti njihovo znanje o podzemnim objektima njihovog kraja.

Tijekom prvog speleološkog obilaska izrađen je topografski nacrt špilje Deveterice.

Spomenuta špilja koja je odavno poznata lokalnom stanovništvu smještena je na južnoj padini Pelješca, iznad sela Putnikovići, odnosno zaseoka Vukotići. Zahtjevan pristup speleološkom objektu počinje zaraslim pastirskim putem a nastavlja po siparima i južnim obroncima grebena. Devetericu karakterizira ulazna dvorana duga 75, široka 47 i visoka 30 metara. Dvorana se koristila kao sklonište životinjama i pastirima na ispaši čemu svjedoče izgrađeni podzidi i suhozidna rampa. Također na više mjesta u dvorani vidljivi su tragovi mjesta za ogrjev i jelo. Spomenuta dvorana se nastavlja u uske kanale s malim brojem stalaktita, saljeva i zavjesa.

I.B.