JADRANSKO MORE: Europski parlament prihvatio višegodišnji plan ribarstva

Foto: Morski HR

BRUXELLES – Prihvaćen je novi nacrt pravila o tome kako, gdje i kada se može loviti mala pelagijska riba, poput inćuna i sardina, u Jadranskom moru.

• nova ribolovna pravila i osiguranje održivih zaliha

• očuvanje mjera za inćune i sardine

• u fokusu interesi Hrvatske, Italije i Slovenije

Predloženi višegodišnji plan, odobren je s 342 glasova za, 295 protiv i 24 suzdržana. U dokumentu se ističe da bi u idućoj godini gornja granica ulova malih pelagijskih riba trebala biti na razini 2014. Također, predlaže se godišnje smanjenje od 4%, od 2020. do 2022., za svaku državu članicu čiji su interesi obuhvaćeni novim pravilima. No smanjenje od 4% se neće primjenjivati ako je u prethodnoj godini ukupni ulov za svaku državu članicu bio 2% manji nego u 2014. godini.

Višegodišnji plan utvrđuje i posebna razdoblja bez ribolova za različite stokove, plovila i ribolovu opremu, s ciljem zaštite rasadnika i mrjestilišta.

Financijska potpora za tvrtke

Zastupnici Europskog parlamenta također su se složili da će iznimno omogućiti ribarskim brodovima koji bi privremeno trebali zatvoriti ili smanjiti svoje aktivnosti zbog ovih novih pravila – prijavu na Europski pomorski i ribarski fond (EMFF), te korištenje financijske potpore veće od postojeće razine od 15%. Ovo odstupanje vrijedi do 31. prosinca 2020., a  najviše za razdoblje od devet mjeseci.

Evaluacija nakon 3 godine

Komisija treba procijeniti učinak višegodišnjeg plana na zalihe tri godine nakon stupanja na snagu te predložiti, ako je potrebno, izmjene propisa.

Idući koraci

Prihvaćena pravila predstavljaju mandat EP-a za početak pregovora s ministrima EU-a o konačnom obliku zakona. Razgovori mogu započeti nakon što Vijeće EU-a usuglasi stajalište.

Kontekst

Velika većina ribarskih plovila u Jadranu hvata inćune i sardine. Procjenjuje se da je vrijednost ulova pelagijske ribe u tom području oko 74 milijuna eura (2013.). Gotovo sve brodice koje hvataju inćune i sardine su iz Hrvatske i Italije, te ponešto iz Slovenije, Albanije i Crne Gore.

Europski parlament i Vijeće EU-a već su odobrili dva višegodišnja plana u okviru nove zajedničke ribarske: plan za Baltičko more koji je prihvaćen 2016. godine i plan za Sjeverno more koji je usvojen 2018. godine.

Barbara Peranić