Vlada dodijelila koncesiju za uzgoj bijele ribe kod otoka Iža

Foto: Boris Kačan

IŽ – Vlada je usvojila Obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe na lokaciji između otoka Iža i otočića Sridnji, na području Grada Zadra.

Usvojenom se Obaviješću daje koncesija na pomorskom dobru, u svrhu obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe kapaciteta do 200 tona godišnje, na vremensko razdoblje od 20 godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Površina pomorskog dobra koje se daje u koncesiju iznosi 36.000 m2, sa procijenjenom vrijednošću koncesije od 108.000.000,00 kuna.

Iz Ministarstva mora napominju kako je društvo Martinović-fish iz Zadra prethodno ishodilo lokacijsku dozvolu prema kojoj je određen obuhvat koncesije i sam kapacitet uzgajališta, kao i to da je studija opravdanosti davanja koncesije procijenila opravdanost dodjele koncesije uz ukupna ulaganja od oko 6.500.000,00 kuna, te nova zapošljavanja, od 3 do 15 djelatnika, ovisno o tehnologiji.

I.B.