VELA LUKA Načelnica Katarina Gugić: “Nautička marina nema alternativu!”

Photo: Općina Vela Luka / Facebook

VELA LUKA – Nakon prave pobune koju su digli stanovnici Vele luke koji se protive izgradnji marine upravo na lokaciji koja je za tu namjenu odabrana, javila se i načelnica općine, Katarina Gugić. U priopćenju pojašnjava razloge odluke za ovakav projekt, ističe njegove prednosti i uvjerena je da luka nautičkog turizma i razvoj turizma nemaju alternativu.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Nakon 25 i više godina nastojanja u Županiji,konačno se uspjela dobiti dozvola za izgradnju luke nautičkog turizma u Veloj Luci. Riječ je o najznačajnijem projektu za razvoju našeg mjesta. Možemo slobodno reći projekt od najvećeg javnog interesa za naše mjesto koji će u mnogome pridonijeti ekonomskom oporavku i turističkom razvoju,ali i izmijeniti naše sadašnje poimanje turističke destinacije. Potrebno je napomenuti kako je Vela Luka u proteklih 30-ak godina izgubila više od 1500 radnih mjesta, i to u proizvodnim i prerađivačkim djelatnostima koje su mahom bile okrenute izvozu.

Dominantan stav građana Vele Luke je da su nam potrebna radna mjesta, odnosno razvojni projekti koji jamče njihovo otvaranje. Stoga, potrebno je pozdraviti sve projekte koji jamče otvaranje novih radnih mjesta, a istodobno i određuju Velu Luku kao poželjnu turističku destinaciju. Projekt Luka nautičkog turizma na dnevnom redu je još od kraja 1980-tih. Većina ga je otada priželjkivala kao nešto što je potrebno ovom mjestu koje je prvenstveno luka, kao dobrodošla investicija za razvoj turizma, mjesto zapošljavanja Lučana, nadomjestak za posrnulo gospodarstvo. Jedno je sigurno,luka nautičkog turizma i razvoj turizma nemaju alternativu!

Međutim kao i uvijek kod realizacije ovakvih projekata ima i protivnika koji obično ne pokazuju interes dok su ti projekti na javnom uvidu već se javljaju kad ti projekti krenu u svoju realizaciju, stvarajući tako štetu cijelom mjestu,ali i odbijajući eventualno buduće investitore.

Photo: Boris Kačan/zluVL

Iako ovaj projekt nije u nadležnosti Općine Vela Luka već Županije, kao i značajan dio luškog akvatorija imamo potrebu skrenuti pozornost javnosti na neke činjenice,a vezano uz prostorno planiranje. Prostorni plan uređenja Općine Vela Luka izrađen je 2007., a izmijenjen je prvi put 2011.godine. Dana 29.11.2012. Općinsko vijeće donijelo je Odluku o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine, kao i ciljanih izmjena za razvoj i uređenje lučkog područja. Javni uvid je započeo 11.1. i završio 18.1.2013. Grafički i tekstualni dio s obveznim prilozima bio je izložen u prostorijama vijećnice, svakog radnog dana u vremenu od 09:00 do 12:00 sati. Najave su objavljene na web stranici Općine Vela Luka 28.12.2012. zajedno sa svim obrazloženjima, odredbama i kartogramima. Obavijest o javnoj raspravi objavljena je i 2.1.2013. u Slobodnoj Dalmaciji. Javno izlaganje održalo se 11.1.2013. u Općinskoj vijećnici. Prisustvovalo je 30 ljudi. Voditelj izrade plana obrazložio je obuhvat dviju ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine:

1. definiranje obuhvata za gradnju objekata u akvatoriju Vele Luke sukladno “Planu razvoja lučkog područja Županijske lučke uprave Vela Luka 2012.”
2. omogućavanje gradnje luke nautičkog turizma i postavljanje objekata koji se ne temelje na morskom dnu. Nakon obrazloženja, prisutni su postavljali pitanja na koja je odgovarao voditelj izrade Plana. Tijekom javnog uvida moglo se je dostavljati i pisane primjedbe. Na svaku pisanu primjedbu odgovorio je izrađivač Plana. Na jednu konkretnu primjedbu vezanu uz nasipanje i problem cirkulacije mora, izrađivač je prihvatio prijedlog pontonske konstrukcije. Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine, kao i izmjene i dopune za razvoj i uređenje lučkog područja izglasane su 3.travnja 2013. većinom glasova Općinskog vijeća.

Elaborat zaštite okoliša kao jedini i isključivi iskaz stručnjaka jasno navodi kako će samo za vrijeme izvođenja radova izgradnje luke nautičkog turizma biti prisutan utjecaj na biocenozu koja bi se nakon okončanja radova trebala obnoviti. Elaborat navodi i mjere zaštite okoliša koje je potrebno poduzeti tijekom pripreme i gradnje zahvata, tijekom korištenja zahvata i u slučaju akcidentnih situacija. Svakako da uvijek postoji mogućnost odstupanja u ovakvim projekcijama jer svaka intervencija u prostoru izaziva i određene posljedice te promjenu vizure.

Ozbiljno shvaćamo svaki glas zabrinutosti i Općina prati i pratit će svaki korak u izgradnji te će prva reagirati ukoliko dođe do nepredviđenih narušavanja i odstupanja od projekta. Sve koji imaju pitanja i nedoumice vezano uz taj projekt pozivamo da se informiraju, da navrate u Županijsku lučku upravu i kod Investitora te se upoznaju s projektom. I vrata Općine su otvorena za svaku informaciju o Prostornom planu kao i dosada. Pozdravljamo svaki prijedlog koji ima za cilj poboljšanje pojedinih projekata kada je ispoštovana Zakonom predviđena procedura. Općina Vela Luka podržava projekt Luke nautičkog turizma zbog navedenog i zaštite javnog interesa, ali i kao infrastrukturni iskorak potreban za opstanak i budućnost ovog mjesta.

Načelnica Općine Vela Luka,
Katarina Gugić”

D.G.