Foto: Lučka kapetanija/Wikimedia

ZAGREB – Vlada je usvojila konačni prijedloga Zakona o lučkim kapetanijama. Riječ je, podsjećaju iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture o Nacrtu konačnog prijedloga Zakona koji se u bitnome ne razlikuje od teksta Prijedloga zakona iz 1. čitanja u Hrvatskom saboru.

Jedina značajna promjena u odnosu na raniji prijedlog Zakona proizlazi iz Zaključka Vlade Republike Hrvatske kojim od 1. siječnja 2019. godine prestaje s radom Agencija za vodne putove.

Naime, usvojenim Zaključkom dio poslova koje je do sada obavljala Agencija i Nacionalna RIS središnjica prelazi u nadležnost upravnih organizacija u sastavu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Photo: MPPI/Screenshot

Istaknimo kako se ovim zakonskim rješenjem ujedno vrši dodatno usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije, s time da je glavni cilj donošenja Zakona podizanje kvalitete javnih usluga koje građanima i gospodarskim subjektima pružaju lučke kapetanije i ostale službe sigurnosti plovidbe nadležnog Ministarstva.

Također, kroz kvalitetniju organizacija rada i radnog vremena želi se osigurati žurna reakcija u izvanrednim situacijama u okviru tzv. „zlatnog sata“.

I.B.