DUBROVNIK Počinju geološko-arheološka istraživanja lukobrana Kaše

Foto: Wikimedia

DUBROVNIK – Pilot projekt koji u okviru projekta APPRODI provodi Razvojna agencija Grada Dubrovnika DURA, usmjeren je na povijesno i geo-arheloško istraživanje srednjovjekovnog lukobrana Kaše u kontekstu dubrovačkog Porta. Riječ je o zanimljivom kulturno-povijesnom dobru koje vapi za rekonstrukcijom, a prije toga potrebno ga je detaljno interdisciplinarno proučiti, izvještava ta agencija. 

DURA je započela s provedbom novog EU projekta pod nazivomAPPRODI – From Ancient maritime Routes to eco-touristic destination“ financiranog iz INTERREG V-B Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje 2014. – 2020.  Opći cilj projekta je promicanje održive valorizacije i očuvanja prirodnih i kulturnih dobara kao temelj razvoja Jadransko-jonskog područja. Ukupni iznos projekta iznosi 5.948.589,51 HRK, a od tog iznosa DURA-i je odobreno za realizaciju svojih aktivnosti 765.281,01 HRK bespovratnih sredstava.

Lukobran Kaše izgrađen je u vrijeme renesanse, krajem 15. stoljeća, prema nacrtima koje je izradio inženjer Paskoje Miličević Mihov, veliki stručnjak svoga doba. Na osnovi imena i dosadašnjih spoznaja pretpostavlja se da je lukobran izgrađen pomoću drvenih sanduka koji su se ispunjavali odgovarajućom smjesom građevinskog materijala. Sudeći prema povijesnim izvorima, prilikom rekonstrukcije dijela lukobrana polovicom 16. stoljeća, umjesto sanduka potopljena su dva stara broda. Danas je lukobran u lošem stanju, a Društvo prijatelja dubrovačke starine pokrenulo je postupak njegove rekonstrukcije.

Nikad nisu provedena podvodna arheološka istraživanja

Iako na temu lukobrana postoji nekoliko radova, a često se spominje u literaturi, na njemu nikada nisu provedena podvodna arheološka istraživanja, a i povijesno istraživanje nije do sada uzelo u obzir sve postojeće dokumente. Osim toga, suvremene geološke i geofizičke metode omogućuju nam da detaljnije proučimo kontekst cjelokupne stare gradske luke te pokušamo detaljnije rekonstruirati njezin povijesni razvoj. Na taj način stvara se bogati sadržaj, zanimljiv svakom posjetitelju, koji se putem virtualne i proširene stvarnosti može atraktivno prezentirati bez ugrožavanja baštine.

Po završetku istraživanja planira se izrada detaljne geo-arheološke karte dubrovačkog Porta te kartografski prikaz ostalih zanimljivih lučkih prostora na dubrovačkoj obali i otocima te umrežavanje s ostalim lučkim gradovima na Jadranskom i Jonskom moru.

Istraživanje lukobrana Kaše provodi Institut za pomorsku baštinu ARS NAUTICA, u suradnji sa Sveučilištem u Zadru, Hrvatskim geološkim institutom i tvrtkama GeoMar d.o.o. i FOKA d.o.o. Već prvi pregled podmorja rezultirao je zanimljivim otkrićem ranije strukture, koja će tijekom narednih dana biti detaljnije proučena. Voditeljica istraživanja je doc. dr. sc. Irena Radić Rossi, a istraživačku ekipu čine Vedran Dorušić, Matej Martinčak, Kristijan Rukavina, Davor Matešić, Anamarija Belošić, Franka Trcera te inozemni stručnjaci Kotaro Yamafune zadužen za fotogrametrijsko dokumentiranje i Mauro Bondioli koji provodi arhivska istraživanja.

Photo: DURA

Izrada karte povijesnih istočno-jadranskih luka

Izrada GIS karte povijesno zanimljivih istočno jadranskih luka, koja je također jedna od aktivnosti projekta, provodi se u suradnji sa Sveučilištem u Zadru i ostalim projektnim partnerima. U suradnji s Upravnim odjelom za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika, povijesni podaci o lukobranu  Kaše bit će promovirani i putem „Dubrovačke kartice“.

Projekt APPRODI okuplja partnere s jadranskog i jonskog prostora (ADRION), obilježenog mnogim lukama iz raznih vremenskih razdoblja, na koje se često gleda kao na marginalan gradski sadržaj, neatraktivan za turističku prezentaciju. S obzirom na njihovu veliku kulturno-povijesnu vrijednost, projekt APPRODI promiče menadžment lučkih lokacija kao ekoturističkih* destinacija, potičući uključivanje lokalne zajednice u razvoj atraktivnih turističkih sadržaja. Pet pilot projekata u kojima će se primijeniti metodologija interdisciplinarnih povijesnih i geo-arheoloških istraživanja, među kojima je i istraživanje lukobrana Kaše u dubrovačkom Portu, ukazat će na potencijal luka kao ekoturističkih destinacija.

U tom smislu na nekim se lokacijama predviđa prikupljanje novih podataka pomoću kojih će se obogatiti dosadašnje spoznaje i ponuditi novi sadržaji za muzejske ustanove i javne gradske prostore, dok se na drugima testiraju mogućnosti uspostave arheoloških parkova bez dodatne infrastrukture i negativnog utjecaja na kulturno-povijesnu baštinu.

Projekt APPRODI primjerom će pokazati kako se mogu iskoristiti zanimljivi povijesni podatci o lukobranu, bez da se kulturno dobro izravno ugrozi turističkim obilascima, izvještava DURA.

I.B.