Vlada smanjila površinu pomorskog dobra splitskog brodogradilišta

Foto: Brodosplit

ZAGREB/SPLIT – Na sjednici Vlade usvojena je izmjena Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta Split.

Odlukom se zbog statusnih promjena mijenja naziv ovlaštenika koncesije iz Brodosplit – brodogradilište d.o.o. u „Brodograđevna industrija Split d.d.“.

Usklađuje se i površina pomorskog dobra danog u koncesiju tako da ista nakon nove izmjere umjesto dosadašnjih 785.868, 00 m2 iznosi 765.265,00 m² ili 20.603 m² manje od površine iz osnovne Odluke.

Photo: Brodosplit

Brodogradilištu specijalnih objekata povećana površina korištenja pomorskog dobra

Vlada je izmijenila i Odluku o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta specijalnih objekata Split.

Odlukom se usklađuje površina pomorskog dobra koja je ovlašteniku koncesije  Društvu Brodosplit – Brodogradilište specijalnih objekata d.o.o dana u koncesiju na razdoblje od 32 godine.

Naime, površina pomorskog dobra – lučkog područja luke posebne namjene koja u osnovnoj Odluci iznosi 57.181,00 m², novom je izmjerom povećana za 121 m² na ukupno 57.302,00 m².

Izmjenom obuhvata lučkog područja mijenja se i iznos stalnog dijela koncesijske naknade.

Zaključno, Odlukom se usklađuje i način obračuna promjenjivog dijela koncesijske naknade s odredbama Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru, izvijestili su iz Vlade.

D.G.